Tietoa koronaviruksesta ja sosiaaliturvasta

Koronan aiheuttama poikkeustilanne aiheuttaa monelle haasteita toimeentulon kanssa. Tältä sivulta voit lukea mitä etuuksia ja millaista tukea on mahdollista hakea.

Päivittyvää tietoa koronaviruksesta ja suolistosairauksista luettavissa täällä >>

Muutoksia työttömyysturvaan

Työttömyysturvaan on tehty väliaikaisia muutoksia, jotka parantavat tuen ehtoja ja tasoa. Sekä palkansaajat että yrittäjät voivat hakea työttömyysetuuksia poikkeustilan aikana normaalia paremmilla ehdoilla. Työttömyysturvan omavastuuaikaa, enimmäisaikaa ja työssäoloehtoa on löysennetty poikkeustilan ajaksi. Lisäksi yrittäjät voivat saada Kelan kautta työmarkkinatukea, jos työ yrityksessä on loppunut tai vähentynyt niin paljon, että toimeentulo jää hyvin vähäiseksi. Myös työttömyysetuuden suojaosaa on korotettu eli etuuden saajalla on mahdollisuus tienata samaan aikaan aiempaa enemmän. Lisäksi liikkuvuusavustusta myönnetään normaalia pidempiin työmatkoihin, jos ottaa vastaan työtä oman työssäkäyntialueensa ulkopuolelta.

Lomautettujen tai työttömäksi jääneiden palkansaajien tulee ensin ilmoittautua normaalisti työttömäksi työnhakijaksi ja hakea ansiopäivärahaa oman työttömyyskassan kautta. Jos päivärahaa ei saa kassan kautta, voi hakea Kelasta työttömyysetuutta. Myös yrittäjän tulee ensin ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, minkä jälkeen voi hakea työmarkkinatukea Kelasta. 

Kela – Työttömyysturva koronatilanteessa, lue lisää >>

Kelan etuudet karanteenissa ja karanteenia vastaavissa olosuhteissa

Tartuntatautipäivärahaa voi saada vain silloin, jos tartuntatautilääkäri on määrännyt karanteeniin. Hallituksen suositus karanteenia vastaavien olosuhteiden noudattamisesta ei siis oikeuta tartuntatautipäivärahaan, vaikka kuuluisi riskiryhmään. 

Poikkeustilanteen takia on mahdollista hakea väliaikaista epidemiatukea. Sitä maksetaan koronaepidemian aiheuttamien poikkeusolojen ajan. Tuki on tarkoitettu vanhemmille, jotka joutuvat olemaan palkatta kotona hoitamassa lasta, joka on poissa varhaiskasvatuksesta tai perusopetuksesta. Lisäksi henkilöt, jotka palaavat ulkomailta Suomeen ja joutuvat sen takia olemaan palkatta poissa työstään, voivat hakea tätä etuutta.

Epidemiatuki on suuruudeltaan kaikille sama eli siihen ei vaikuta ansiotaso tai esimerkiksi lasten lukumäärä. Tuen määrä on 28,94 euroa arkipäivältä (723,50 euroa kuukaudessa). Tukea voi hakea takautuvasti 16.3.2020 alkaen. Hakemiseen tarvitaan työnantajan todistus palkattomasta poissaolosta.

Hallitus esittää tilapäistä epidemiakorvausta toimeentulotukiasiakkaille. Sitä maksettaisiin syys-joulukuussa niille asiakkaille, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea koronakevään aikana. Päivitämme tähän uutiseen tarkempaa tietoa korvauksesta ja sen hakemisesta, kun eduskunta on tehnyt asiasta päätöksen.

Kela – Koronasivusto, lue lisää >>
Kela – Väliaikainen epidemiatuki, lue lisää >>
Kela – Uutinen epidemiakorvauksesta toimeentulotukiasiakkaille, lue lisää >>
STM – Korona ja toimeentulo, lue lisää >>

Joustoa takaisinperinnässä ja lääkkeiden toimistusväleissä

Helpotuksia on useissa muissa asioissa. Kelan etuuksien takaisinperintää voidaan lykätä, jos koronan aiheuttama poikkeustilanne aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia. Lääkkeiden ostamisen helpottamiseksi Kela on ohjeistanut apteekkeja myymään tietyissä tilanteissa reseptilääkkeet 7 päivää normaalia toimistusväliä aiemmin. Oman lääkkeen tilanteen voi kysyä apteekista.

Etuuksia ja lääkkeitä koskevissa kysymyksissä kannattaa tutustua Kelan ja Fimean usein kysytyt kysymykset -osioihin, joista löytyy kattavasti tietoa koronaan liittyvistä asioista.

Kela – Koronasivusto, lue lisää >>
Kela – Usein kysytyt kysymykset koronasta, lue lisää >>
Fimea – Usein kysytyt kysymykset koronasta, lue lisää >>

Työ

Suolistosairauksien ja riskiryhmässä olevien työssäolossa ja poissaolossa noudatetaan THL:n ohjeita. Viranomaisilta ei ole tullut mitään erillisohjetta koskien työntekijöitä, jotka kuuluvat riskiryhmään. Asiassa voi ottaa yhteyttä omaan työterveyshuoltoon. Työterveyshuollon velvollisuus on kartoittaa työntekijän tilanne. Myös omaan ammattiliittoon voi olla yhteydessä tämän asian tiimoilta.

THL kehottaa tutustumaan Työterveyslaitoksen ohjeistuksiin, joissa kehotetaan keskustelemaan työnantajan kanssa omasta tilanteestasi ja tarvittaessa mahdollisuuksista esimerkiksi etätöihin.

Työterveyslaitos – Ohje yrityksille, lue lisää >>
Työterveyslaitos – Ohje työntekijöille, lue lisää >>