Ota sairautesi puheeksi ja helpota työelämääsi

Piiroshahmo seisoo keskellä kuvaa ylpeänä itsestään, ympärillään kolme muuta iloista piirroshenkilöä. Kuvassa lukee ylhäällä "et ole yksin", alhaalla "minua auttaa eniten joustava työaika, fysioterapia ja ymmärtäväinen esihenkilö!"

Koska pitkäaikaissairauden oireet, kuten väsymys ja kivut, eivät välttämättä näy ulospäin, työpaikalla voi olla hankalaa ymmärtää sairauden vaikutuksia. Yli puolella työikäisistä on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma, ja heistä monet kokevat sairauden tai vamman haittaavan työn tekemistä tai työllistymismahdollisuuksia. Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Psoriasisliitto ja Reumaliitto toteuttivat syksyllä 2020 laajan työelämäaiheisen selvityksen, jonka tuloksien mukaan moni pitkäaikaissairas kokee tarvitsevansa lisää tukea ja tietoa sairastamisen ja työelämän yhdistämisestä.

Pitkään jatkuessaan pienetkin haasteet kuormittavat. Pitkäaikaissairauden kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin! Työkykyä tukevia keinoja on paljon. Esimerkiksi lyhennetty ja joustava työaika, ergonomiaa tukevat työvälineet ja avoin keskustelu asioista voivat auttaa. Tukea voi saada myös esimerkiksi työterveyshuollosta, työpaikalta ja potilasjärjestöiltä. Pienilläkin järjestelyillä on mahdollista luoda parempi työympäristö.

Joten ota sairautesi puheeksi, ja helpota työelämääsi!

Lue lisää käytännön vinkkejä suolistosairauden ja työelämän yhdistämisestä uudesta työelämä-osiostamme! Tekstin on koostanut sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Olga Haapa-aho.

Video on toteutettu yhteistyössä Tussitaikureiden kanssa.