Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Miksi Vessapassi on jäsenetu?

Vessapassi on muutaman järjestön jäsenetu. Saamme satunnaisesti kyselyjä siitä, miksi passi on sidottu maksulliseen jäsenyyteen.

Vessapassin sitominen osaksi jäsenyyttä:

 • tekee siitä mahdollisen, lisää uskottavuutta ja vaikuttavuutta
  Vessapassi on luotu käyttäjien toiveesta tarpeelliseksi arjen helpottajaksi. Vaikka ajatus siitä, että Vessapassin saisi esimerkiksi lääkäriltä diagnoosin kuulemisen yhteydessä on hieno, todellisuus ja mahdollisuus tähän ainakin vielä on monella järjestöllä kaukainen haave. Tämän vuoksi järjestöt tarjoavat Vessapassia jäsenetunaan – jotta sen saisi edes jostain. Teemme tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotta he voisivat kertoa Vessapassin olemassaolosta ja sen hankkimisesta potilaille.
 • auttaa hillitsemään väärinkäytöksiä
  Tällä hetkellä Vessapassia ei voi saada mistään muualta kuin järjestöiltä, jolloin myös vastuu passin kohdentumisesta sitä tarvitsevalle kohderyhmälle on järjestöjen vastuulla. Jäsenyys on keino kontrolloida sitä, että Vessapassi kohdentuu sitä tarvitseville. Luotamme ihmisten rehellisyyteen ja maalaisjärkeen siinä, että yhdistysten jäseneksi liittyy henkilöitä, kenelle yhdistyksen jäsenyys tuo lisäarvoa elämään, tai ketkä haluavat tukea yhdistysten ja Vessapassin toimintaa jäsenmaksun muodossa.
  Uskomme, että vapaasti kaikkien saatavilla oleva Vessapassi lisäisi passin väärinkäytöksiä. Jos Vessapassia käytetään ilman sen perimmäistä tarkoitusta, sen ”teho” heikkenee eikä se enää palvele toivotunlaisesti – helpottaen pitkäaikaissairaiden, Vessapassia oikeasti tarvitsevien, elämää.
 • on vain yksi osa järjestöjen toimintaa ja jäsenyyttä
  Järjestöjen perustehtävä on tarjota tietoa, tukea ja edunvalvontaa kohderyhmilleen. Vessapassi on vain yksi asia, mitä järjestöt tekevät ja mitä jäsenmaksulla saa. Järjestöjen keskeisenä tehtävänä on myös herättää ja pitää yllä sairauksista käytävää keskustelua lisäten tietoisuutta ja ymmärrystä aiheesta.
 • mahdollistaa sen suunnitelmallisen koordinoinnin ja kehittämisen
  Juuri jäsenmaksutuotot mahdollistavat Vessapassin ylläpidon ja markkinoinnin. Yhdistykset saavat tukea STEA:lta, mutta sillä tuella ei voi rahoittaa jäsenyyteen sidottuja etuja.
  Vessapassi on IBD ja muut suolistosairaudet ry:n rekisteröimä tavaramerkki. Vessapassia koordinoidaan pääasiallisesti IBD ja muut suolistosairaudet ry:n toimistolta yhtenä viestinnän osa-alueena. Suuressa roolissa Vessapassin tunnetuksi tekemisessä ovat myös muut mukana olevat järjestöt sekä erityisesti Vessapassin käyttäjät.
 • auttaa kuluissa
  Vessapassi-tarrojen, -esitteiden ja itse korttien ylläpito ja painattaminen maksavat. Haluamme tarjota tarrat ja esitteet maksutta, jotta mahdollisimman moni toimipaikka tai tapahtuma ottaa Vessapassin käyttöön.
 • on sallittua ja laillista
  IBD ja muut suolistosairaudet ry on selvittänyt SOSTE ry:n lakimieheltä, että yhdistys saa tarjota etuja rajatulle joukolle eli jäsenistölleen ilman, että se tarjoaa niitä myös kaikille muille. Etuja tarjotessaan yhdistyksen pitää kohdella kaikkia jäseniään keskenään yhdenvertaisesti. Sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää. Siten laki ei estä niin sanottua positiivista erityiskohtelua eli tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi tarpeellisia sellaisia toimia, joilla pyritään muihin verrattuna heikommassa asemassa olevien aseman parantamiseen tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi.

Toivomme, että Vessapassi lisää tietoisuutta sairauksista, jotka aiheuttavat tarvetta päästä vessaan nopeastikin ja hyödyttää tätä kautta myös laajempaa joukkoa.

Onko sinulla kysyttävää Vessapassista, tai haluaisitko ottaa Vessapassin yrityksessäsi käyttöön? Voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse vessapassi@ibd.fi!