Lähes kolmannes IBD:tä sairastavista on yli 60-vuotiaita

IBD:tä pidetään usein nuorten aikuisten sairautena, vaikka lähes kolmannes sairastuneista on yli 60-vuotiaita.1 Ennusteiden mukaan IBD:n esiintyvyys ikääntyneillä kasvaa seuraavina vuosikymmeninä, joten ikäihmisten palveluissa tarvitaan uudenlaista osaamista tulehduksellisista suolistosairauksista. 19. toukokuuta vietettävän Maailman IBD-päivän teemana on tänä vuonna ”IBD ei kysy ikää”.

IBD, eli tulehduksellinen suolistosairaus, on diagnosoitu jo 56 000 suomalaisella ja heistä noin 19 000 on yli 60-vuotiaita. Esiintyvyyden ennustetaan kasvavan edelleen kaikissa ikäryhmissä, eikä IBD:tä voida enää pitää vain nuorten aikuisten sairautena. Vanhemmalla iällä IBD saattaa aiheuttaa myös erilaisia haasteita kuin nuoremmilla.2

”Ikääntyvillä on usein IBD:n lisäksi muitakin sairauksia ja lääkitys niihin. IBD:n hoidossa onkin otettava huomioon henkilön kokonaisterveydentila. Hoitoa on saatavilla ja

kun IBD on hyvässä hoitotasapainossa, on mahdollista elää laadukasta ja täysipainoista arkea”, kertoo gastroenterologi Airi Jussila.

Yhä useampi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakas sairastaa IBD:tä.

”Hoitoalan ammattilaisilla on oltava nykyistä enemmän tietoa IBD:stä, erityisesti ikääntyvän näkökulmasta. Esimerkiksi jossakin vaiheessa asiakkaat saattavat tarvita apua IBD:n lääkehoitojen ottamisessa. Tämän lisäksi yli 60-vuotiaana alkaneet ja muuttuneet suolisto-oireet täytyy tutkia, muun muassa suolistosyöpien havaitsemiseksi ”, Airi Jussila sanoo.

Terveyspalvelujen digitalisoituminen saattaa nousta jopa esteeksi hyvän hoidon saamiselle.

”Täytyy muistaa, ettei kaikilla ole valmiuksia ja välineitä käyttää terveydenhuollon digitaalisia palveluita. Ikääntyville pitää taata mahdollisuus henkilökohtaiseen kontaktiin ja yksilölliseen hoitoon”, sanoo toiminnanjohtaja Ulla Suvanto IBD ja muut suolistosairaudet ry:stä.

Ikääntyvillä IBD:hen saattaa liittyä häpeää

IBD saattaa aiheuttaa iäkkäämmillä henkilöillä häpeää ja eristäytymistä. Samaan aikaan saattaa olla epäselvää, mikä terveydenhuollon taho nykyisin vastaa oman IBD:n hoidosta.

”Ikääntyvät saattavat kokea vaikeaksi puhua intiimeiksi koetuista aiheista. Heistä saattaa tuntua helpommalta jäädä esimerkiksi pois harrastuksista kuin kertoa sairauden oireista muille kuin aivan läheisimmille. Vertaistuen merkitys on tällaisessa tilanteessa suuri. Kokemusten jakaminen samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kesken tuo voimavaroja arkeen”, kertoo IBD ja muut suolistosairaudet ry:n hankevastaava Maria Joutsen.

Yli 60-vuotiaiden IBD-diagnoosimäärät ovat kasvaneet jyrkemmin kuin muissa ikäryhmissä.

Yhteystiedot:
Toiminnanjohtaja Ulla Suvanto                  Hankevastaava Maria Joutsen
IBD ja muut suolistosairaudet ry                IBD ja muut suolistosairaudet ry / TIISE-hanke
ulla.suvanto@ibd.fi                                        maria.joutsen@ibd.fi
p. 040 0315 383                                               p. 040 0316 575

www.ibd.fi

IBD ja muut suolistosairudet ry:n logo

Tietoa ja tukea ikääntyville IBD:tä sairastaville

  • IBD ja muut suolistosairaudet ry:ssä on meneillään TIISE- eli Tukea ikääntyvän IBD:tä tai muuta suolistosairautta sairastavan elämään -hanke (2020–2022).
  • Hankkeessa on mahdollistettu yli 60-vuotiaiden vertaistuki eri puolilla Suomea pidettävien Voimavara- ja teemapäivien sekä verkossa tapahtuvan toiminnan avulla.
  • Voimavarakursseja pidetään myös verkossa, joten niihin voivat osallistua kaikki verkkoa käyttävät asuinpaikasta ja sairauden tilasta riippumatta.
  • Facebookiin on perustettu vertaistukiryhmä 60 vuotta täyttäneille suolistosairaille – IBD ja muut suolistosairaudet ry.
  • Hanketta rahoittaa STEA, eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
Lippalakkipäinen mies heittää mölkkyä, taustalla järvimaisema ja kaksi henkilöä jotka seuraavat miehen heittoa katseellaan
Ikääntyvien Voimavara-kurssilla saa vertaistukea rennoissa merkeissä. Kuva Anna Jarske-Fransas

Lähteet:

1 Kelan tilastot: tilastot.kela.fi/ Viitattu 19.4.2022
2 ibd.fi/ikaantyvat/  Viitattu 19.4.2022

Lisätietoja Maailman IBD-päivästä www.ibd.fi/maailman-ibd-paiva/

Mediapyynnöt:
Toimitamme pyydettäessä Kelan tilastojen yhteenvetoja Excel-muodossa. Kysy myös kokemushaastateltavia! Viestintäpäällikkö Renja Nikula, renja.nikula@ibd.fi, p. 040 632 6622.