Kiitos STEA! Avustusesitys vuodelle 2024 julkaistu

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) esittää yhdistyksellemme seuraavia avustuksia vuodelle 2024:

  • Yleisavustus 262 500 €. Haettu 268 000 €. Vuonna 2023 saatu 250 000 €. (päivitys 22.2.2024: STM:n avustuspäätös vuodelle 2024: 257 242 €)
  • Sopeutumista tukeva kurssitoiminta 60 607 €. Haettu 83 116 €. Vuonna 2023 saatu 57 510 €.
  • Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 127 600€. Haettu 127 600 €. Vuonna 2023 saatu 101 600 €.
  • Paikka auki -avustus nuoren tai osatyökykyisen palkkaamiseksi määräaikaiseen työsuhteeseen 37 000 €. Haettu 37 000 €.
  • Kohdennettu avustus ikääntyneiden toimintaan 78 000 . Haettu 78 000€.
  • Kohdennettu avustus perheiden toimintaan 0 . Haettu 88 000€.

Lisäys 22.2.2024: STEA:n esitykset jäävät voimaan avustuspäätöksiin, poislukien 5 258 euron pienennys yleisavustukseen.

Yhteensä vuodelle 2024 yhdistykselle esitetään avustuksia yhteensä 565 707 euroa. Käytännössä avustusesitys tarkoittaa sitä, että vuonna 2024 pystymme jatkamaan työtämme suolistosairautta sairastavien hyväksi entiseen tapaan.

Yleisavustus mahdollistaa hallinnon, sekä viestintä- ja vaikuttamistyön. Pieni korotus vastaa yleisesti nousseisiin kustannuksiin. Sopeutumista tukevia kursseja pystymme järjestämään kaksi vähemmän kuin alun perin suunniteltiin (katso lisätietoja täältä!), mutta ikääntyneille kohdennetun toiminnan avustus mahdollistaa erilaista toimintaa sille kohderyhmälle paikaten hieman kurssitoimintaa. Vapaaehtois- ja vertaistoiminta jatkuu mallillaan, mutta saa tukea ikääntyneiden toiminnan työntekijäpanoksesta.

Ikääntyneiden toimintaan kohdennetun avustuksen kohderyhmää ovat 60 vuotta täyttäneet suolistosairautta sairastavat. Toiminnalla tavoitellaan arjessa jaksamisen tukemista sairaudesta huolimatta, järjestämällä esimerkiksi voimavarakursseja, alueellisia teemapäiviä sekä verkkotapaamisia. Lisäksi nettisivuilla ylläpidetään ikääntymiseen liittyvää ja juuri siihen kohdennettua tietoa, jota tiedotetaan myös ikääntyneiden parissa työskenteleville ammattilaisille.

“Tavoitteemme on olla jäsenistöllemme ja vapaaehtoisillemme helposti lähestyttävä ja heidän etujaan ja hyvinvointiaan ajava järjestö, ja tähän pystymme vastaamaan tällä avustustasolla oikein hyvin”, yhdistyksen toiminnanjohtaja Ulla Suvanto toteaa.

Paikka auki -avustuksella palkkaamme nuoren tai osatyökykyisen työntekijän määräaikaiseen työsuhteeseen. Työntekijän tehtävänkuva tulee kohdistumaan valitun henkilön osaamisen ja mielenkiinnon mukaan yhdistyksen yleishyödyllisiin tehtäviin vertaistoiminnan ja/tai viestinnän saralla.

“Ikääntyneiden toiminnan ja Paikka auki -avustuksen työntekijöiden rekrytointi alkaa kevään aikana”, Suvanto kertoo.

Valitettavasti emme saaneet perheiden toimintaan kohdennettua avustusta. Kohdennettua vertaistoimintaa toteutetaan jatkossakin muun vertaistoiminnan ohessa, eli täysin ilman toimintaa ei tämäkään kohderyhmä tule jäämään.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva valtionapuviranomainen. STEA vastaa rahapelitoiminnan tuotoista sosiaali- ja terveysalan järjestöille myönnettävien avustusten hakemuskäsittelystä, avustusehdotuksen valmistelusta ja avustusten maksamisesta. STEA myös valvoo avustusten käyttöä ja arvioi avustuksilla rahoitetun toiminnan tuloksia. Avustusesitykset vahvistetaan tammi-helmikuussa 2024. Päivitämme vahvistuspäätöksen tähän uutiseen.

Lisätietoa: stea.fi