Narsisseja.

Historiikki – History of EYM

Where did it all begin?

“In 1998 the German Crohn’s and Ulcerative Colitis Association invited active youngsters
from a variety of countries for a meeting in the city of Erlangen. The first “international
meeting” was born. During the discussion groups, we exchanged ideas and experiences
of activities and services for youngsters. Everyone was eager to speak and – perhaps
even better – eager to learn!”  – Wouter Miedema (NED), EFCCA Youth Group co-founder

Read more about how the European Youth Meetings started and what is the position and importance of the EYM today: History Guide 2015

Mistä kaikki sai alkunsa?

Vuonna 1998 Saksan Crohn ja Colitis- yhdistys kutsui aktiivisia nuoria eri maista tapaamiseen Erlangen kylään. Tässä tapaamisessa nuoret keskustelivat ryhmissä, tekivät ryhmätöitä ja vaihtoivat aktiivisesti tietoa omien maidensa käytännöistä ja IBD-nuorille suunnatuista palveluista. Tämä ensimmäinen nuorten tapaaminen oli menestys, sillä ideoiden jakamisen ja oppimisen halu oli heti alusta alkaen valtava.  – EFCCAN nuorten tiimin perustajajäsentä, Wouter Miedemaa (NED) lainaten.

Lue lisää Euroopan Nuorten Kokouksen historiasta ja merkityksestä tänä päivänä englanninkielisestä historiikista: History Guide 2015