Narsisseja.

Vessapassikyselyn 2020 tulokset

Keräsimme Vessapassin käyttökokemuksista tietoa heinäkuussa 2020 toteutetulla kyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 299 henkilöä, joista eniten vastauksia tuli Neuroliiton (109), Crohn ja Colitis ry:n (102) sekä Korento ry:n jäseniltä (39). Kysely oli avoinna heinäkuun ajan ja sitä jaettiin Vessapassiyhdistysten verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Käytössä satunnaisesti

Enemmistöllä vastaajista on ollut Vessapassi käytössä 1-5 vuotta (204). Kaikista vastaajista 179 kertoi käyttävänsä passia satunnaisesti ja jopa 103 vastaajaa kertoi, ettei ole käyttänyt Vessapassia koskaan. Yleisimmin vastaajat kertoivat syyksi Vessapassin vähäiselle käytölle tai sen käyttämättömyydelle sen, että vessojen ovet aukeavan ilman passiakin. Moni kertoi vähäiselle käytölle syyksi sen, ettei omalla asuinalueella ole tarpeeksi virallisia Vessapassipaikkoja.

Vessapassiyhdistykset haluavat kuitenkin muistuttaa, että Vessapassia voi ja kannattaa käyttää myös paikoissa, jotka eivät ole virallisesti Vessapassissa mukana, sillä hyvin usein näissäkin paikoissa vessan ovet aukeavat passia näyttävälle. Passin käyttäminen on osaltaan myös keino lisätä sen tunnettuutta.

Enemmistö vastaajista kertoi asuinpaikakseen Uudenmaan (86), Varsinais-Suomen (40) tai Pirkanmaan (35). Olimme kiinnostuneita vastaajien asuinpaikasta, sillä halusimme kuulla vastaajien kokemuksia siitä, kuinka hyvin Vessapassi heidän alueellaan tunnetaan. Vastaajat antoivat Vessapassin tunnettuudelle arvosanan 2,38 / 5. Parhaimman arvosanan sai Pirkanmaa (2,79) ja heikoimman (2,0) saivat Kanta-Häme, Keski-Suomi ja Lappi. Tunnettuusarvosana jäi jokaisella paikkakunnalla alle kolmen.

Vessapassin tunnettuus korostui myös vastaajien avovastauksissa kysyttäessä negatiivisista kokemuksista Vessapassiin liittyen.

– Tietoisuus siitä ei ole tarpeeksi levinnyt. Korkea kynnys käyttää, koska siitä ei tiedetä.

Toisaalta osa koki Vessapassin näyttämisen nolostuttavaksi.

– Meidän alueella on vähän paikkoja jotka ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä Vessapassin. Muualla ei sitten oikein kehtaa näyttää passia ja kysyä pääseekö vessaan.

Osa kertoi syyksi Vessapassin vähäiselle käytölle sairauden vähäisen oireilun.

-Sairauteni on ollut pitkiä aikoja hyvässä remissiossa, joten tarve on ollut vähäisempi.

Tärkeydestä pisteet

Pyysimme vastaajia arvioimaan Vessapassin tärkeyden asteikolla yhdestä viiteen. Tämän kysymyksen kohdalla vastaajat olivat yhtä mieltä antaen Vessapassin tärkeydelle arvosanan 4,54. Tämä passin tärkeydelle annettu korkea arvosana on mielenkiintoinen, sillä lähes kaikki (282) vastaajat kertoivat käyttävänsä passia satunnaisesti tai eivät ole käyttäneet passia lainkaan. Selityksen tälle antanee erään vastaajan kommentti:

– Ei ole käytöstä kokemuksia, mutta Vessapassi antaa todella paljon mielenrauhaa.

Eli vaikka Vessapassi ei olisikaan aktiivisessa käytössä, tuo sen olemassaolo haltijalleen mielenrauhaa ja uskallusta liikkua vapaammin julkisilla paikoilla.

Vaikka passin tunnettuutta harmiteltiin, sen toimivuutta kiiteltiin paljon.

– Useimmissa liikkeissä passiin suhtaudutaan oikein ystävällisesti, vaikkei se olisikaan liikkeessä työskentelevälle ennalta tuttu. Passi on selkeä, joten sen viestiä ei voi ymmärtää väärin.

– Selvisin ilman vahinkoa wc:hen kun näytin passia ja selitin tilanteen. Ilman passia olisi varmasti aiheuttanut pahennusta.

Monelle Vessapassi toimii myös ”todisteena” invavessan käytölle:

– Invavessaan pääsyyn olen käyttänyt, kun pitää jotenkin todentaa, että pitää päästä sinne. Yleensä kun pyrkii invavessaan omin jaloin, saa paheksuvia kommentteja.

Lisätään tunnettuutta yhdessä

Matala arvosana tunnettuudesta, mutta todella korkea arvosana tärkeydestä kertoo tarpeesta jatkaa aktiivisesti Vessapassista tiedottamista sekä yksityishenkilöille että palveluntarjoajille. Koska tietoisuus Vessapassista leviää vahvasti Vessapassin käyttäjien voimin, pyysimme Vessapassipaikkojen rekryämisestä kiinnostuneita jättämään kyselyyn yhteystietonsa. Tätä kautta saimmekin yli 30 uutta innokasta Vessapassipaikkojen rekryäjää! Jos sinäkin haluat lähteä etsimään uusia Vessapassipaikkoja, ota meihin yhteyttä laittamalla sähköpostia osoitteeseen vessapassi@ibd.fi.