Miksi Vessapassi on jäsenetu?

Artikkeli julkaistu alunperin 10.8.2019. Nostettu www.ibd.fi -etusivulle 16.6.2020.

Vessapassi on muutaman järjestön jäsenetu. Saamme satunnaisesti palautetta ja kyseenalaistusta siitä, miksi kortti on sidottu jäsenyyteen ja on tätä kautta maksullinen.

Järjestöjen perustehtävä on tarjota tietoa, tukea ja edunvalvontaa kohderyhmälle, tässä tapauksessa sairastaville ja heidän läheisilleen. Vessapassi on siis vain yksi hyvä asia, mitä järjestöt toiminnallaan tekevät ja mitä jäsenmaksulla saa. Jäsenmaksutuotoilla mahdollistetaan myös kattavasti esimerkiksi valtakunnallisesti vertaistukea ja muuta tietoa ja tukea sairauksista ja sen kanssa elämisestä. Järjestöjen keskeisenä tehtävänä on myös osallistua ja pitää yllä sairauksista käytävää keskustelua ja tätä kautta lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä aiheesta.

Vaikka Vessapassi on ollut olemassa vuodesta 2012 ja IBD ja muut suolistosairaudet ry:n tavaramerkkinä vuodesta 2016, on sen tunnettuus lähtenyt kunnolla nousuun vasta parina viime vuotena. Selkeä syy tähän on resurssit. Vessapassia koordinoidaan pääasiallisesti IBD ja muut suolistosairaudet ry:n toimistolta viestinnän työntekijöiden voimin, ja olemme vasta viime vuonna saaneet määräaikaisella rahoituksella lisäpanosta asiaan. Tämä lisäpanos näkyy suoraan Vessapassin tunnettuudessa ja levinnäisyydessä.

Jotta Vessapassi on saatu esimerkiksi festivaaleille ja moniin eri yrityksiin, on siihen käytettävä moninaisesti resursseja. Työntekijä käyttää muiden yhdistyksen viestintätehtävien ohessa työaikaansa muun muassa materiaalin tuottamiseen, yhteyksien hoitamiseen, sosiaaliseen mediaan, materiaalin postituksiin ja niin edelleen. Lisäksi resursseja vaatii erilaisten infomateriaalien ja vessoihin liimattavien tarrojen painattaminen, sekä tietysti konkreettisten Vessapassien tuottaminen. Haluamme tarjota materiaalit ja tarrat yrityksille ilmaiseksi, jotta useampi lähtisi asiaan mukaan.

Vessapassi on luotu käyttäjien toiveesta, ja se on koettu hyvin tarpeelliseksi. Vaikka ajatus siitä, että Vessapassin saisi esimerkiksi lääkäriltä diagnoosin kuulemisen yhteydessä on hieno, todellisuus ja mahdollisuus tähän ainakin vielä on monella järjestöllä kaukainen haave. Tämän vuoksi järjestöt tarjoavat Vessapassia jäsenetunaan – jotta sen saisi edes jostain. Teemme tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotta he voisivat kertoa Vessapassin olemassaolosta ja sen hankkimisesta potilaille.

On totta, että potilasjärjestöjenkin jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, oli diagnoosia tai ei. Järjestöillä ei ole oikeutta vaatia jäseniltään todistusta sairaudesta. Lisäksi monella pitkäaikaissairaalla on juurikin sairaudesta johtuen taloudellisesti haastavaa, joten olemme ajatelleet jäseniämme myös tältä kannalta – jo lääkärintodistus sairaudesta voi kustantaa enemmän kuin vuoden jäsenyys järjestössä. Vessapassin sitominen osaksi jäsenyyttä on yksi keino kontrolloida passin väärinkäytöksiä. Uskomme, että vapaasti kaikkien saatavilla oleva Vessapassi lisäisi passin väärinkäytöksiä. Jos Vessapassia käytetään ilman sen perimmäistä tarkoitusta, sen ”teho” heikkenee eikä se enää palvele sen alkuperäistä tarkoitusta – helpottaa pitkäaikaissairaiden, Vessapassia oikeasti tarvitsevien, elämää. Luotamme ihmisten rehellisyyteen ja maalaisjärkeen siinä, että jäseneksi liittyy vain henkilöitä, kenelle yhdistyksen jäsenyys tuo lisäarvoa elämään.

IBD ja muut suolistosairaudet ry on selvittänyt SOSTE ry:n lakimieheltä, että yhdistys saa tarjota etuja rajatulle joukolle eli jäsenistölleen ilman, että se tarjoaa niitä myös kaikille muille. Etuja tarjotessaan yhdistyksen pitää kohdella kaikkia jäseniään keskenään yhdenvertaisesti. Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää. Siten laki ei estä niin sanottua positiivista erityiskohtelua eli tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi tarpeellisia sellaisia toimia, joilla pyritään muihin verrattuna heikommassa asemassa olevien aseman parantamiseen tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi.

Järjestöt ovat voittoa tavoittelemattomia, yleishyödyllisiä toimijoita, joiden tarkoitus on tuoda sairauden kohdanneille ihmisille tietoa ja tukea. Vessapassi on vain yksi sivujuonne jäsenyydessä ja yhdistysten toiminnassa.

Onko sinulla kysyttävää Vessapassista, tai haluaisitko ottaa Vessapassin yrityksessäsi käyttöön? Voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse vessapassi(a)ibd.fi!