Vastaa kyselyyn verkkovertaistuesta

Itä-Suomen yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto tutkivat yhdessä keväällä 2016 internet-välitteisen tuen merkitystä tukea hakevien ihmisten elämässä.

Internet-välitteisellä tuella tarkoitetaan toimintaa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat, koulutetut vapaaehtoiset tai ammattilaiset kohtaavat ja tukevat toisiaan internetissä. Tuki voi olla vastavuoroista tai heikossa asemassa olevan tukemista. Tukea on monenmuotoista ja se voi liittyä hyvinkin erilaisiin elämäntilanteisiin. Tuen antamiseen voi vertaisten ohella osallistua koulutettuja vapaaehtoisia tai eri alojen ammattilaisia.

Kyselyn aluksi kysytään internet-välitteisen tuen käytöstä. Sen jälkeen kerätään tietoa internet-välitteisen tuen toimivuudesta. Kyselyn loppupuolella kysytään eräitä hyvinvointi-, tunne- ja mielipidekysymyksiä. Lopuksi kysytään vielä eräitä taustamuuttujia, kuten koulutusta ja ikää. Joitakin asioita kysytään useita kertoa hiukan eri tavoilla. Tähän on kuitenkin aina perusteltu syy. Lopussa on vapaan tekstin kenttä jossa voit kertoa aiheesta omin sanoin, tai antaa palautetta kyselyn tekijöille.

Vastaaminen vie 10-20 minuuttia, kiitos jo etukäteen vastauksestasi! Pääset vastaamaan kyselyyn tästä >>

Kysely tehdään RAY:n rahoituksella yhteistyössä internet-välitteistä tukea tarjoavien kansalaisjärjestöjen kanssa ja sen tuloksia käytetään palvelujen kehittämiseen. Vastaukset analysoidaan tilastollisten menetelmien avulla ja yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Tutkimuksesta vastaavat professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta, dosentti Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja dosentti Niina Junttila Turun yliopistosta.

Lisätietoja tutkimuksesta saat lähettämällä sähköpostia osoitteella: juho.saari@uef.fi