Narsisseja.

Vaikuta yhdistykseen, hae hallitukseen!

Hae hallituksen jäseneksi vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan luottamushenkilönä! IBD ja muut suolistosairaudet ry:n hallitus valitaan vuosittain kahden vuoden toimikaudelle, ja puheenjohtaja vuosittain yhden vuoden toimikaudelle, korkeintaan kuudeksi vuodeksi peräkkäin.

Hallituksen jäsenet pääsevät vaikuttamaan siihen, että mihin suuntaan yhdistystä kehitetään ja millaista toimintaa toteutetaan. Hallituksen jäsenet ovat osaltaan vaikuttamassa myös henkilöstöön liittyvissä asioissa, kuten rekrytoinneissa, tarpeen mukaan. Hallituksen jäsenet pääsevät näkemään yhdistystyöskentelyä myös kulissien takana työskennellessään läheisesti työntekijöiden kanssa yhteisissä kehityspäivissä sekä tiimipalavereissa. Hallituksen puheenjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä toiminnanjohtajan kanssa ja toimii toiminnanjohtajan esihenkilönä.  

Osaamista ja tavallisen ihmisen taitoja 

Hallitukseen toivotaan osaamista esimerkiksi varainhankinnasta, vaikuttamistyöstä, sosiaali- ja terveyspolitiikasta ja viestinnästä. Hallitustyöskentely antaa paljon, mutta vaatii myös sitoutuneisuutta ja ajankäyttöä. Hallitus kokoontuu neljästä kuuteen kertaa vuodessa, pääsääntöisesti etäyhteyksin. Toiminnasta ei aiheudu kuluja, eikä siitä saa palkkiota. 

Uusi hallitus valitaan vuosikokouksessa Tampereella lauantaina 18.5. Kokoukseen osallistuvat jäsenet valitsevat uuden hallituksen kokouksessa tehtyjen esitysten perusteella. Hallituksen jäsenenä toimiminen ja kokouksessa äänestäminen edellyttävät yhdistyksen jäsenyyttä. 

Nyt hallitukseen valittavat toimivat hallituksessa 1.6.2024–31.5.2026, puheenjohtaja 31.5.2025 saakka. Jäsenten toimikaudet limittyvät niin, että vuosittain hallituksen jäsenistä vaihtuu 2–4 jäsentä. 

Hae nyt! 

Hae hallitukseen lähettämällä nykyiselle puheenjohtajalle osoitteeseen sanna.koivisto@ibd.fi lyhyt esittely itsestäsi ja vastaukset seuraaviin kysymyksiin viimeistään 28.4.2024.  

Miten hallitus ja sen jäsenet voivat tukea yhdistyksen toimintaa? Minkälaista osaamista sinulla on tarjota hallitustyöskentelyyn? Pystytkö sitoutumaan hallitustyöskentelyyn kahdeksi vuodeksi? Oletko kiinnostunut toimimaan hallituksessa vai puheenjohtajana? 

Hakijoiden esittelyt ja kuvat julkaistaan kokousmateriaalien yhteydessä nettisivuilla viimeistään perjantaina 3.5. Kiinnostuksensa hallitukseen voi esittää myös vasta kokouksessa. Jonkun kokouksessa läsnä olevan tulee tehdä kokoukselle esitys hallituksen jäsenistä. Mikäli esitettävä henkilö ei ole paikalla, tulee esittelijän kertoa esitettävän kokemus ja asiantuntemus tehtävään. Esittelijällä tulee olla myös esiteltävän henkilön suullinen suostumus, että on käytettävissä hallituspaikkoja täytettäessä.