Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Vaikuta toimintaamme strategiatasolla – vastaa lyhyeen kyselyyn!

Olemme päivittämässä yhdistyksen strategiaa vuosia 2024–2028 varten. Strategian ajanmukaisuutta tarkastellaan säännöllisesti, jotta se vastaisi kohderyhmän tarpeita. Yhdistyksen strategia, tavoitteet ja arvot toimivat ohjenuorana kaikille, jotka mahdollistavat, järjestävät ja osallistuvat yhdistyksen toimintaan niin verkossa kuin kasvokkain.

Yhdistyksen kaikki toiminta perustuu suolistosairautta sairastavien sekä heidän läheistensä hyvinvointiin niin vertaistoiminnan, viestinnän, edunvalvonnan kuin vaikuttamisen kautta. Siksi on ehdottoman tärkeää ottaa huomioon kohderyhmän toiveet, mielipiteet ja ajatukset. Prosessin tavoitteena on osallistaa mahdollisimman paljon kohderyhmäämme kuuluvia henkilöitä. Sen vuoksi olemme luoneet verkkokyselyn, jossa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden toimintaan ja sitä ohjaavan strategian luomiseen. Kysely on lyhyt ja helppo täyttää, aikaa vastaamiseen kuluu noin 5 minuuttia. Sinun ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen vastataksesi kyselyyn.

Vastaa kyselyyn klikkaamalla tästä!

Strategian uudistamisen prosessi aloitettiin toukokuussa 2023, jolloin ensimmäiset innokkaat pääsivät kertomaan näkemyksiään toiminnastamme yhdistyksen Kevätpäivillä Oulussa järjestetyssä strategiatyöpajassa. Työpajassa oli mukana niin yhdistyksen jäseniä, ei-jäseniä kuin työntekijöitä ja saimme paljon rakentavaa keskustelua aikaan. Työpajassa esiin nousseiden ajatusten perusteella olemme yhdessä strategiavalmentaja Petri Toikkasen (Osana) johdolla poimineet tärkeimpiä asioita, joihin haluamme lisää vastauksia kyselyn avulla. Tiedotamme strategiaprosessin etenemisestä yhdistyksen sosiaalisen median kanavissa aina siihen asti, kunnes se hyväksytään vuoden 2024 vuosikokouksessa.