Narsisseja.

Upadasitinibista erityiskorvaus 1.3.2023 alkaen haavaisen paksusuolentulehduksen hoitoon

Kela tiedottaa, että lääkeaine upadasitinibin, lääkevalmiste Rinvoqin korvausoikeudet laajenevat 1.3.2023 alkaen. Jatkossa Rinvoqista myönnetään perus- ja erityiskorvaus myös haavaisen paksusuolitulehduksen hoidossa. Peruskorvauksen saa korvausoikeudella 3029 ja erityiskorvauksen (65%) korvausoikeudella 298.

Erityiskorvausoikeus myönnetään alan erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella keskivaikean tai vaikean aktiivisen haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon aikuisille, kun vaste tavanomaiselle immunosuppressiohoidolle tai biologiselle lääkehoidolle on ollut riittämätön, vaste on menetetty tai hoito ei ole ollut siedetty.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma. Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

IBD ja muut suolistosairaudet ry on antanut lääkkeiden hintalautakunnalle lokakuussa 2022 puoltavan lausunnon Rinvoq-lääkkeen korvausoikeudesta haavaisen paksusuolentulehduksen hoidossa. Lausunnossa on tuotu esille sairauden yleistyminen ja oireiden yksilöllisyys. Monipuoliset vaihtoehdot lääkehoidossa ovat tärkeitä, jotta yhä useammalle sairastuneelle löytyisi sopiva lääkehoito. Monipuolisempi lääkehoito ennaltaehkäisee leikkaushoidon tarvetta ja työkyvyttömyyden riskiä.

Korvausoikeuden myöntämisen edellytykset voit katsoa Kelan verkkosivuilta.