Pitkäaikainen tulehdus uhkaa luita

Tulehdukselliset suolistosairaudet ylläpitävät elimistössä jatkuvaa tulehdustilaa. Se vaikuttaa haitallisesti luukudoksen uudistumiseen, jolloin luun määrä pienenee ja riski osteoporoosiin kasvaa.

IBD-lääkitys vaikuttaa myös osteoporoosiriskiin. Varsinkin suun kautta otettu kortisonilääkitys heikentää luun muodostusta ja vähentää kalsiumin imeytymistä suolistosta. IBD:n hoidossa käytettävät biologiset lääkkeet taas saattavat puolestaan lisätä luun tiheyttä.

Suolistosairaudesta johtuva huono ravitsemustila ja puutteellinen imeytyminen lisäävät osaltaan osteoporoosin riskiä. Imeytymishäiriö on usein seurausta vaurioituneesta suolen limakalvosta, ripulista tai suolikirurgiasta, jossa suolta on jouduttu lyhentämään. IBD:tä sairastavilla on muun muassa matalat D-vitamiini-, kalsium- ja fosfaattiarvot terveisiin henkilöihin verrattuna.

Potilasohje IBD:hen ja osteoporoosiin

Hämeen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat Maritta Kitti, Johanna Martonen ja Leena Mörsky ovat laatineet opinnäytetyönsä osana potilasohjeen IBD:stä ja osteoporoosista.

Tulehdukselliset suolistosairaudet ja osteoporoosi -esite jatkaa Luustoliiton sekundaarisen osteoporoosin potilasohjeiden sarjaa. Sarjassa on aiemmin julkaistu potilasohjeet nivelreumaa, keliakiaa, diabetesta, syöpää ja muistisairauksia sairastaville sekä oma ohjeensa kortisonin aiheuttamasta osteoporoosista.

Uudessa potilasohjeessa kerrotaan, miksi tulehdukselliset suolistosairaudet lisäävät riskiä sairastua osteoporoosiin ja saada murtumia. Potilasohje antaa myös hyviä vinkkejä näiden riskien torjumiseen. Uutta potilasohjetta voi tilata Luustoliiton verkkosivuilta.

Opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan Theseuksesta ja potilasohje Luustoliiton nettisivuilta.

Teksti on muokattu Luustotieto-lehden 2/2021 jutusta, jonka ovat kirjoittaneet opiskelijat Maritta Kitti, Johanna Martonen ja Leena Mörsky.

Osteoporoosi

  • Luuston tavanomaista runsaampaa haurastumista kutsutaan osteoporoosiksi. Tällöin luun lujuus on alentunut, luun rakenne heikentynyt ja murtumariski lisääntynyt.
  • Osteoporoosin esiastetta kutsutaan osteopeniaksi, jolloin luun lujuus on jonkin verran alentunut.
  • Osteoporoosi on yleisintä ikääntyneillä, mutta sitä voi esiintyä kaikenikäisillä naisilla ja miehillä. Myös perinnölliset tekijät vaikuttavat.
  • Suurin riski sairastua osteoporoosiin on vaihdevuodet ohittaneilla naisilla, koska estrogeenituotannon hiipuminen vaihdevuosi-iässä kiihdyttää luumassan menetystä. Miehillä luumassa pienenee hitaammin.
  • Sekundaarissa osteoporoosissa siihen on jokin selvä syy, kuten sairaudesta johtuva hormonihäiriö tai lääkitys.
  • Osteoporoosin omahoito on luustoterveellisten elintapojen ylläpitämistä päivittäisessä arjessa.
  • Lähde ja lisätietoa: Luustoliitto – Mitä osteoporoosi on?