TIISE-hanke

TIISE – Tukea ikääntyvien IBD:tä tai muuta suolistosairautta sairastavien elämään -hanke

Suomen lähes 55 000:sta IBD:tä sairastavasta noin 18 000 on yli 60–vuotiaita. Tämän lisäksi ikääntyvillä on myös muita suolistosairauksia, kuten mikroskoopista koliittia ja divertikuliittia. Tutkimusten mukaan ikääntyneillä usean sairauden yhteisvaikutus saattaa vaikeuttaa suolistosairauden hoitoa. Erityisesti lääkkeiden yhteensovittaminen saattaa aiheuttaa päänvaivaa. Yli 60-vuotiaana sairastuneet eivät pääse sairautensa kanssa helpolla, vaan jopa päinvastoin.

Aloitimme keväällä 2020 TIISE-hankkeen STEA:lta (Sosiaali- ja terveysministeriön avustusosasto) saadulla tuella. TIISE-hanke on voimavaralähtöinen, koska pitkäaikaissairaus vaikuttaa usein jaksamiseen. Hanke on valtakunnallinen ja kolmivuotinen.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä voimavaroja, mahdollistaa vertaistuki suolistosairauksia sairastaville sekä jakaa tietoa niin sairastaville ja heidän läheisilleen kuin myös ammattilaisille, joita sairastavat kohtaavat arjessaan. Järjestämme mahdollisuuksia voimavaraistumiseen ja vertaistukeen kasvokkain ja verkossa.

Haluamme hankkeesta kohderyhmän näköisen, siksi hankkeen tueksi perustettiin yhdistykseemme Senioritiimi. Hankevastaavan tukena toimii myös ohjausryhmä, joka koostuu ikääntymiseen ja suolistosairauksiin perehtyneistä ammattilaisista. Ohjausryhmässä on myös kohderyhmän edustaja. Senioritiimin ja ohjausryhmän tuella hanketta viedään eteenpäin hankesuunnitelman mukaisesti, mutta avoimin silmin myös uusille mahdollisuuksille.

Vertaistukea ja neuvontaa

Hankkeen aikana mahdollistamme vertaistukea järjestämällä Voimavarapäiviä, jotka ovat 2-4 päivää kestäviä kursseja eri puolilla maatamme. Niiden tarkoituksena on löytää voimavaroja arjessa jaksamiseen, sekä jakaa tietoa suolistosairauksista ja niiden kanssa elämisestä. Kursseja järjestetään myös verkossa. Järjestämme myös Hyvän mielen teemapäiviä, joiden ohjelma liittyy voimavaroihin, ikääntymiseen ja suolistosairauksiin. Suurinpiin osaan tapahtumista ovat myös läheiset tervetulleita.

Vuonna 2020 Voimavarapäiviä oli kolmet, yksi niistä sairastaville ja kahteen sai ottaa puolison mukaan. Kurssit saivat hyvää palautetta, tässä yksi palaute: “Sain tietoa, uskoa tulevaan, voimaa, kannustusta, toivoa, iloa, hyvää mieltä myös kotiin vietäväksi”.

Vuonna 2021 on tulossa alkukesästä luontokurssi. Järjestämme myös verkossa erilaisia voimaannuttavia kursseja ja vertaiskeskusteluja. Toteutamme Voimavarapäiviä ja muita tapahtumia Koronatilanteen niin salliessa. Tulevista tapahtumista on lisätietoa sivujemme Tapahtumat-osiossa.

Kiitos jäsenistölle!

Erityinen merkitys hankkeen aikaansaamisessa on niillä yli 60–vuotialla jäsenillä, jotka vastasivat kyselyymme keväällä 2019. Vastaajien isolla määrällä oli merkitystä hankkeen saamisessa, sillä STEA:n sanoin toiminnan selkeä tarve oli selvitetty kattavalla kartoituksella.

Jos vapaaehtoisuus hankkeessa kiinnostaa, ilmoittaudu nyt! Erityisesti tarvitaan eläkeikäisiä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisia vertaisohjaajiksi Voimavarakursseille, sekä kokemustoimijoita erilaisiin teemapäiviin. Myös kirjoittamisen ammattilaisille on tarvetta, koska tarkoituksena on kirjoittaa artikkeleita aiheesta ikääntyminen ja suolistosairaudet.

TIISEn hankevastaavana toimii Maria Joutsen, maria.joutsen(a)ibd.fi tai 040 031 6575.