Terveydenhuollon etäpalveluista voi saada korvausta

Videoyhteyden välityksellä annetuista sairaanhoidon palveluista voidaan maksaa sairaanhoitokorvaus 1.3.2016 alkaen.

Hoidon antaja eli terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, mitkä palvelut ja mitkä asiakasryhmät soveltuvat hoidettavaksi etäyhteyden kautta. Etäpalvelun antaja vastaa myös etäyhteyteen liittyvästä tietosuojasta ja tietoturvasta.

Sairausvakuutuslaki ja Kelan antamat ohjeet sairaanhoitokorvauksista koskevat myös terveydenhuollon etäpalveluiden korvaamista:  Korvaus voidaan maksaa, kun kyseessä on asiakkaan sairauden hoitoon liittyvä etäpalvelu.

Etävastaanotot rinnastetaan tavanomaisiin vastaanottokäynteihin. Esimerkiksi lääkärin etävastaanotosta saa saman suuruisen korvauksen kuin tavanomaisella lääkärin vastaanotolla käynnistä. Korvauksen voi  saada suorakorvauksena tai hakea korvauksen itse jälkikäteen Kelasta. Korvausta haetaan vastaavilla selvityksillä kuin muitakin sairaanhoitokorvauksia.

 

Lisätietoja:

Näin haet korvausta sairaanhoidosta

Sairaanhoidon etäpalvelun korvaustaksat

Työterveyshuollon etäpalvelut

Terveydenhuollon etäpalvelujen korvaaminen – kansainväliset tilanteet