”Tämän päivän tutkimus on huomisen hoito”

Annatko luvan -kampanja kerää biopankkisuostumuksia ja -näytteitä.

Moderni lääketiede ja sen hoidot perustuvat tutkimustietoon. Tutkimusten avulla on onnistuttu kukistamaan monet aiemmin henkeä uhanneet taudit. Biopankkinäytteiden avulla edistetään lääketieteellistä tutkimusta, jonka tarkoituksena on kehittää uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja. Annatko luvan -kampanjassa kerätään kansalaisten vapaaehtoisuuteen perustuvia biopankkisuostumuksia tutkimukselle olennaisten näytteiden saamiseksi.

– Tänään tehty tieteellinen tutkimus auttaa luomaan uusia, entistä parempia hoitoja huomiselle. Tiede tarjoaa ratkaisuja esimerkiksi koronan voittamiseen, ja auttaa näin paluussa takaisin normaaliin yhteiskuntaan, korostavat Annatko luvan -kampanjassa mukana olevat Anne Tiihonen ja Otto Manninen Helsingin Biopankista.

Mukana ovat Auria Biopankki, Pohjois-Suomen Biopankki Borealis, Tampereen Biopankki, Keski-Suomen Biopankki, Itä-Suomen Biopankki, Helsingin Biopankki ja Suomen Terveystalon Biopankki.

Annatko luvan -kampanja on käynnissä toista kertaa. Ensimmäinen kampanja käynnistettiin viime vuoden huhtikuussa, kun korona käytännössä lopetti mahdollisuuden biopankkisuostumusten keräämiseen kasvotusten. Kampanjan aikana suostumuksia saatiin lähes 14 000 ympäri Suomen.

Biopankkisuostumukset auttavat tulevaisuuden tutkimuksissa

Biopankit keräävät ja säilyttävät biologisia näytteitä ja näytteenantajaan liittyvää terveystietoa biolääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten.

– Biopankkeihin ei kerätä näytteitä ainoastaan yksittäiseen tutkimuskysymykseen vastaamista varten, vaan biopankissa olevia näytteitä on mahdollista hyödyntää lukuisiin tutkimuksiin nyt ja tulevaisuudessa. Biopankeilla on suuri merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle, Tiihonen ja Manninen korostavat.

Biopankkien tekemä näytekeräys voi auttaa monenlaisten tautien tutkimuksissa, joissa kehitetään esimerkiksi rokotteita infektioiden ehkäisyyn, etsitään hoitoja, selvitetään syitä sairastumiselle ja suunnitellaan sairauksien ennaltaehkäisyä.

Näin voi antaa biopankkisuostumuksen:

  • Jokaisen on mahdollista luovuttaa näytteensä biopankkiin: edellytyksenä on ainoastaan voimassa oleva suomalainen henkilötunnus.
  • Osallistuminen on vapaaehtoista ja edellyttää suostumuksen antamista.
  • Biopankkisuostumuksen voi antaa sähköisesti tai paperilla. Biopankkisuostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa ilman erillistä syytä samalla tavalla.
  • Biopankkisuostumus tai -kielto kannattaa tehdä siihen biopankkiin, jonka sairaanhoitopiirissä oma terveydenhuolto tapahtuu.
  • Biopankkinäyte (yleensä verinäyte) otetaan yleensä laboratoriossa muun näytteenoton yhteydessä. Joissakin sairaanhoitopiireissä näytteen voi käydä antamassa myös erikseen.
  • Vaikka nyt ei heti olisi mahdollista antaa näytettä, on asia hyvä pitää mielessä ja tilata sopivan hetken tullen aika laboratoriosta näytteenottoa varten tämän vuoden aikana.
  • Lisätietoja suostumuksen antamisesta löytyy oman alueen biopankin verkkosivuilta. Alueella toimivan biopankin löydät osoitteesta www.annatkoluvan.fi.