Suun sairaudet yleisiä Crohnin tautia sairastavilla

Suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että Crohnin tautia sairastavilla on tavallista enemmän suun sairauksia.

Hammaslääkärin välineitä. Sitaatti: "Suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että Crohnin tautia sairastavilla on tavallista enemmän suun sairauksia."

Tutkimuksessamme todettiin, että Crohnin tautia sairastavilla on enemmän suun sairauksia kuin terveillä vertailupotilailla. Joka kymmenennellä Crohnin tautia sairastavalla tautiin liittyy suun limakalvomuutoksia.

Tulokset suomalaisella aineistolla vastaavat aiempia kansainvälisesti raportoituja tuloksia. Yhtenä syynä voivat olla dieettiin liittyvät muutokset, koska Crohnin tautia sairastava saattaa joutua muokkaamaan syömisiään tai ruokailujen tiheyttä, mitkä voivat olla hampaiston terveydelle riskitekijöitä.

Yhteisiä tekijöitä parodontiitin kanssa

Crohnin taudilla ja parodontiitilla voi olla yhteinen syntytausta, mikä voisi selittää lisääntynyttä alttiutta suun sairauksiin. Molemmissa taudeissa elimistön puolustusvaste paikallista mikrobistoa kohtaan on muuttunut.

Parodontiitti on hampaiden kiinnityskudoksen tulehduksellinen tauti, joka edetessään hävittää hampaita ympäröivän luun ja hoitamattomana johtaa hampaan irtoamiseen. Parodontiittia todetaan noin joka kolmannella aikuisella suomalaisella. Taudin ensimerkki on ienverenvuoto.

Enemmän reikiä ja ientulehdusta

Crohnin tautia sairastavilla oli korkeampi DMFS-indeksi, joka kertoo, kuinka paljon henkilöllä on puuttuvia, reikiintyneitä ja/tai paikattuja hampaita. Crohnin tautia sairastavilla DMFS oli 35,8 ja kontrollipotilailla 23,9.

Paikkausta vaativaa reikiintymistä oli Crohnin tautia sairastavista noin 32 prosentilla ja kontrolleilla vähän yli 10 prosentilla. Crohnin tautia sairastavilla vain 25 prosentilla olivat terveet hampaiden kiinnityskudokset, kun vertailupotilailla näin oli 37 prosentilla.

Crohnin taudin aiheuttamaksi sopivia limakalvomuutoksia todettiin noin 10 prosentilla. Yhteensä suun limakalvomuutoksia oli Crohnin tautia sairastavista 34 prosentilla ja kontrolleilla noin 37 prosentillla. Syljen erityksessä ei ollut eroa vertailtavien välillä.

Parodontiitti vaikeampi todeta suuhuuhdetestissä

Parodontiitti voidaan todeta hammaslääkärin tai suuhygienistin tutkimuksessa. Lisäksi muutamia vuosia sitten on kehitetty raskaustestin kaltainen suuhuuhdetesti, joka voisi todeta saman ilman aikaa vievää ja ammattilaisia vaativia tutkimuksia.

Aiemmin ei ole ollut tutkimuksia, toimiiko testi yhtä hyvin Crohnin tautia sairastavilla, joilla elimistön puolustusvasteessa on muutoksia, verrattuna terveisiin ihmisiin. Suuhuuhdetesti pystyi toteamaan parodontiitin molemmissa ryhmissä, mutta se ei toiminut Crohnin tautia sairastavilla yhtä hyvin kuin terveillä henkilöillä.

Kontrollipotilailla suuhuuhdetestin herkkyys löytää parodontiitti oli noin 90 prosenttia, kun ja Crohnin tautia sairastavilla se oli 60 prosenttia. Testin tarkkuus oli kontrolleilla 80 prosenttia ja Crohnin tautia sairastavilla 75 prosenttia.

Tutkimus jatkuu

Syitä lisääntyneeseen suusairauksien esiintymiseen voivat olla elimistön häiriintyneet puolustusmekanismit tai toisaalta näitä hillitsevät lääkkeet. Parodontiittia ajatellen lääkkeiden pitäisi kuitenkin siinä tapauksessa myös hillitä itse kiinnityskadon etenemistä, mitä tutkimuksessa ei havaittu.

Tutkimuksemme jatkuu etsimällä ilmiötä selittäviä syitä liittyen muun muassa suun puolustusvasteen toimintaan ja suun mikrobistoon. Lisäksi on käynnistymässä tutkimus Crohnin tautia sairastavilla lapsilla ja heidän terveillä sisaruksillaan, joka vastaavasti pyrkii tutkimaan geneettisten ja ympäristötekijöiden välistä vuorovaikutusta näiden tautien taustalla. 

Teksti Jaana Rautava

Kirjoittaja on dosentti ja erikoishammaslääkäri. Suu- ja leukasairaudet, Clinicum, Helsingin yliopisto ja patologia, HUSLAB sekä suupatologia ja suuradiologia, Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos, Turun yliopisto. Artikkeli on julkaistu IBD-lehdessä 2/2021.

Tutkimuksen aineisto

  • Kerättiin Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella 1/2017 – 5/2018.
  • 47 Crohnin tautia sairastavaa henkilöä, joiden ikä oli 22-77 vuotta ja heistä 23 prosenttia [HH5] [MOU6] miehiä, sekä 41 ikä- ja sukupuolivakioitua kontrollihenkilöä.
  • Tutkittiin hampaat, ikenet ja suun limakalvot. Mitattiin syljen eritys ja tehtiin suuhuuhdetesti.
  • Crohnin taudin aktiivisuus määritettiin lyhyellä CDAI-indeksillä: 53 % oli remissiossa, 32 %:lla oli lievä tauti ja 15 %:lla tauti oli kohtalainen.
  • Crohnin tautia sairastavista 89 % sai tautiinsa lääkitystä ja 34 % oli saanut kirurgista hoitoa.

Tutkimus ja kirjallisuusviitteet on löydettävissä kokonaisuudessaan: Rautava J, Gürsoy UK, Kullström A, Könönen E, Sorsa T, Tervahartiala T, Gürsoy M. An Oral Rinse Active Matrix Metalloproteinase-8 Point-of-Care Immunotest May Be Less Accurate in Patients with Crohn’s Disease. Biomolecules. 2020 Mar 4;10(3):395. doi: 10.3390/biom10030395. Tutkijat kiittävät kaikkia tutkimukseen osallistuneita!