Suolistosairaudet kuormittavat usein myös henkistä jaksamista

Tulehdukselliset suolistosairaudet eivät aiheuta IBD:tä sairastaville vain fyysisiä oireita, kertoo verkkokysely. Suurella osalla IBD heijastuu myös henkiseen hyvinvointiin aiheuttaen uupumusta, unettomuutta ja mielenterveysongelmia.

IBD ja muut suolistosairaudet ry sekä lääkeyritys Janssen Finland teettivät IBD:tä sairastaville kokemusselvityksen verkkokyselynä marras–joulukuussa 2020. Kyselyyn vastasi 1 135 suomalaista IBD:tä sairastavaa henkilöä, ja sen tulokset julkaistiin tämän vuoden toukokuussa.

Tyypillisin diagnoosi kyselyyn vastanneilla oli Colitis ulcerosa (59,3 %) ja toiseksi yleisin suolistosairaus oli Crohnin tauti (33,6 %).

Nuoret, naiset ja opiskelijat erottuvat henkisen kuormittumisen tilastoissa

Noin neljännes vastaajista kertoi, että IBD haittaa heidän elämäänsä jatkuvasti tai usein. IBD:tä sairastavat kärsivät muun muassa uupumuksesta, kivuista, unihäiriöistä, ahdistuksesta ja masennuksesta.

Kyselyn tulosten mukaan lähes puolet IBD:tä sairastavista kärsivät jatkuvasta tai usein esiintyvästä uupumuksesta. Uupumus on hieman yleisempää nuorilla ja naisilla. Erityisen yleistä se on opiskelijoilla, joista noin viidennes kertoi kokevansa olonsa ahdistuneeksi tai masentuneeksi usein tai jatkuvasti.

– Vaikka sairaus olisi hyvässä hoitotasapainossa, moni sairastava kokee IBD:hen liittyvää jatkuvaa ja voimakasta uupumusta. Moni selviytyy koulu- tai työpäivästä, mutta jaksaminen loppuu kotiovelle. Tämä lisää osaltaan sairastuneiden kokemaa ahdistusta ja masennusta, kun energia ei riitä perheelle ja ystäville, IBD ja muut suolistosairaudet ry:n toiminnanjohtaja Ulla Suvanto kertoo.

Kivuista ja unettomuudesta kärsii noin puolet vastanneista

Mielenterveysongelmien lisäksi IBD:tä sairastavista noin neljännes kärsii sairauden aiheuttamista kivuista usein tai jatkuvasti. Noin kolmanneksella on kipuja silloin tällöin.

Toisaalta harvoin tai ei lainkaan kipuja kokivat 40 prosenttia vastanneista. Kivun kokeminen on hieman yleisempää naisilla kuin miehillä, ja suhteellisesti tyypillisempää nuoremmilla ja juuri diagnoosin saaneilla.

Kuvituskuvassa teksti: kipu on yleisempää naisilla kuin miehillä. 22 % naiset. 12 % miehet.

– IBD:n oireet ovat yksilöllisiä ja erilaiset kivut ovat monelle arkipäivää. Kivuilla voi olla vaikutusta sairastuneiden arkeen ja jaksamiseen. Monet kokevat vaikeaksi sen, että ulkopuoliset eivät ymmärrä jatkuvien oireiden vaikutuksia, koska sairaus ei näy ulospäin, korostaa sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Olga Haapa-aho IBD ja muut suolistosairaudet ry:stä.

IBD aiheuttaa myös unettomuutta liki puolelle kyselyyn vastanneista. 45 prosenttia IBD:tä sairastavista kertoi unensa olevan usein katkonaista.

Lisätietoa kyselystä

Teksti Valma Korhonen
Kuvitus Senni Laakkonen

Artikkeli on julkaistu IBD-lehdessä 4/2021.