Stelara-lääkkeestä 1.2.2023 alkaen erityiskorvaus (65 %) korvausoikeudella 256

1.2.2023 alkaen ustekinumabista eli Stelara-lääkkeestä saa erityiskorvauksen (65 %) korvausoikeudella 256. Sitä ennen lääke on peruskorvattava (40 %) korvausoikeudella 326.

Käytännössä muutos ei näy lääkkeen käyttäjälle, sillä vuosiomavastuu eli lääkekatto (592,16 euroa v.2023) täyttyy yhdellä ostolla myös erityiskorvattuna.

Ustekinumabi on rajoitetusti erityiskorvattavaa haavaisen paksusuolitulehduksen ja Crohnin taudin hoidossa tietyin edellytyksin. Erityiskorvausoikeus myönnetään alan erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella keskivaikean tai vaikean aktiivisen haavaisen paksusuolitulehduksen sekä vaikeahoitoisen aktiivisen Crohnin taudin hoitoon, kun

  • hyvän hoitokäytännön mukaisilla immunosuppressiohoidoilla ei ole saatu aikaan riittävää hoitovastetta tai
  • potilas ei siedä näitä hoitoja tai
  • lääketieteellinen vasta-aihe estää näiden hoitojen käytön.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma. Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Lähde: Kela