Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

STEA:n avustusesitys vuodelle 2020

STEA esittää Crohn ja Colitis ry:lle vuodelle 2020 seuraavia avustuksia:

Lisäys 7.2.2020: STEA vahvisti avustukset ehdotuksen mukaisesti.

  • Yleisavustus 199 000€ (199 000 € v.2019)
  • Kohdennettu avustus sopeutumisvalmennustoimintaan 83 000€ (54 972 € v.2019 )
  • Kohdennettu avustus valtakunnalliseen vapaaehtois- ja vertaistoimintaan 94 165€ (94 165€ v.2019)
  • Tukea IBD-lapsille ja -nuorille sekä heidän perheilleen ja lähipiirilleen, TuPe-hanke 2018–2020 78 000€ (73 000 € v.2019 )

Uudet, vuonna 2020 alkavat hankkeet

  • Hankeavustus Tukea ikääntyvän IBD:tä sairastavan elämään, TIISE-hanke 2020-2022 72 000€
  • Paikka Auki -avustus  osatyökykyisen henkilön palkkaamiseksi vuodelle 2020 34 100€

Esitykset vahvistetaan alkuvuodesta.

Kiitos STEA!

Katso kaikki avustukset http://avustukset.stea.fi