Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Soste: “Potilasjärjestöt: Sairauslomapäivän karenssi ja omavastuu kurittavat pienituloisia pitkäaikaissairaita”

SOSTEn potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkoston mielestä sairauslomapäivän karenssi ja omavastuu kurittavat työssäkäyviä pitkäaikaissairaita ja pienituloisia. Hallitus on valmistellut yritysten kilpailukykyä kohentavan lakipaketin. Sen osana esitetään, että ensimmäinen sairauslomapäivä olisi palkaton ja seuraavilta kahdeksalta päivältä työnantaja maksaisi vain 80 prosenttia palkasta.

Tähtäimessä on heikentää sairausvakuutusta. Tämä kohdentuu heikoimmassa asemassa oleviin pienituloisiin pitkäaikaissairaisiin. Sairausvakuutuksen tavoitteena on ollut tasata sairaudesta johtuvaa taloudellista epätasa-arvoa kansalaisten välillä. Karenssi ja omavastuu lisäisivät eriarvoisuutta ja sotivat jyrkästi tasausajattelun periaatetta vastaan.

Monien pitkäaikaissairaiden terveydentila vaihtelee: sairausloma on välttämätön joko perussairaudesta tai muusta tilapäisestä sairaudesta johtuen. Tilapäiset sairaudet, kuten hengitystieinfektio, vaativat lepoa. Pitkäaikaissairaille se on erityisen tärkeää, koska sairaana töissä sinnittely voi johtaa perussairauden pahenemiseen. Joissakin pitkäaikaissairauksissa kipu voi kroonistua.

”Perussairauden paheneminen tai kroonistunut kipu johtaa pidempiin sairauspoissaoloihin ja pahimmillaan sairauskierteeseen”, POTKA-verkoston puheenjohtaja Sari Tervonen toteaa.

Pitkäaikaissairaiden tilanne voi vaikeutua myös sairaana työpaikalle tulevan hoitohenkilökunnan tai työtovereiden kautta, mikäli he altistavat potilaat erilaisille sairauksille. Kenenkään työteho ei ole sairaana sama kuin terveenä.

”Muutos tekisi hallaa monien osatyökykyisten työssäkäynnin edellytyksille, joiden parantaminen on yksi hallituksemme kärkihankkeista”, Tervonen sanoo.

Pitkällä aikavälillä karenssi ja omavastuu näkyvät joiltakin osin lisämenoina sosiaaliturva- ja työkyvyttömyysmenossa heikentyvän taloudellisen toimeentulon ja lisääntyvän eläköitymisen vuoksi.

Pitkäaikaissairaiden kokonaistilannetta kurjistavat muutkin hallituksen tekemät leikkaukset. Lääke- ja matkakorvauksia ollaan heikentämässä ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on jo päätetty nostaa noin kolmanneksella. Kokonaisarviointi päätösten vaikutuksista pitkäaikaissairaille on jäänyt tekemättä.

Tiedote Sosten sivuilla >>

Lisätietoja

Puheenjohtaja Sari Tervonen, SOSTEn Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto POTKA,
puh. 050 368 4554