SOSTE: Pienituloiset pitkäaikaissairaat maksajina sairasvakuutuslain muutoksessa

Lääkekorvauksia on vuosi vuodelta heikennetty ja terveydenhuollon maksuja nostettu. Kotitalouksien rahoitusosuus on Suomessa erityisesti terveydenhuollossa kansainvälisesti korkea. Vain muutamissa muissa EU-maissa kotitalouksien maksama osuus terveydenhuollon menoista on suurempi kuin Suomessa (OECD 2010).

Hallituksen esitys yhdistettynä muihin leikkauksiin heikentää erityisesti paljon sairastavien toimeentuloa. Jo vuonna 2011 oli puoli miljoonaa kotitaloutta, joiden tulot riittivät huonosti lääkkeiden hankintaan. Osalla pienituloisista terveydenhuoltokulut vievät jopa 40 % perheen maksukyvystä. Potilaan tukeminen sairastamisesta aiheutuvissa kuluissa on terveyspoliittisesti järkevää, sillä se vähentää sekä väestöryhmien että alueiden välistä epätasa-arvoa.

SOSTE on huolissaan erityisesti pienituloisten pitkäaikaissairaiden asemasta. Sairausvakuutuslakiin esitettyjen leikkausten lisäksi esimerkiksi eläkkeensaajien asumistukeen ehdotetut muutokset ja ensimmäiseen sairaslomapäivään ehdotettu karenssi osuvat tähän samaan ryhmään. On tärkeää, ettei esityksessä kohdistu korotusta lääkekattoon. Jos lääkekustannusten säästöjä tehdään sairastavien kustannuksella, ne tulee tehdä mieluummin alkuomavastuuta sekä lääkekohtaisia, ennen lääkekaton täyttymistä maksettavia omavastuita nostamalla. SOSTE pitää epävarmana saavutettavien taloudellisten säästöjen määrää pitkällä aikavälillä ja kokonaisuutena tarkasteltuna.

Lääkekaton täyttymisen jälkeinen lääkekohtainen omavastuu tulee pitää ennallaan 1,5 eurossa, sillä se kohdistuu suoraan niihin käyttäjiin, jotka ovat jo muutenkin maksaneet lääkkeistään paljon. Maksukattojen yhdistäminen tai kalenterivuosittaisesta laskemistavasta luopuminen helpottaisi paljon sairastavien tilannetta. Lääkekustannusten säästöjä olisi löydettävissä kehittämällä lääkehoidon kokonaisarviointia ja karsimalla epätarkoituksenmukaista lääkkeenkäyttöä. Tällä hetkellä liian suuri osa lääkekuluista muodostuu potilailla turhaan käytössä olevista tai väärin määrätyistä lääkkeistä.

SOSTE:n lausunnon löydät täältä >>