Sosiaaliturvaopas on päivitetty

Järjestöjen yhteinen sosiaaliturvaopas on päivitetty ja luettavissa osoitteessa www.sosiaaliturvaopas.fi.

Verkkosivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Sivustoa voi hyödyntää kuka tahansa, joka kaipaa tietoa sosiaaliturvaa koskevista asioista. Opas on hyvä työväline myös järjestöjen työntekijöille neuvonta- ja ohjaustyössä.

Oppaan tavoitteena on sosiaaliturvan tunnetuksi tekeminen ja käytön helpottaminen. Haluamme helpottaa sosiaaliturvan ja omien oikeuksien ymmärtämistä. Oppaaseen on koottu tiiviisti yhteen paikkaan eri viranomaisten palveluja koskevia tietoja. Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa.

Otamme mielellämme vastaan palautetta oppaasta.

Crohn ja Colitis ry:n sosiaali- ja terveysturvan asiantuntijaan Olga Haapa-ahoon voi olla yhteydessä sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä.

Julkaisun on kirjoittanut 18 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Crohn ja Colitis, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat.

#sosiaaliturvaopas