Kirja Sopeutumisvalmennuksesta on julkaistu!

Sopeutumisvalmennuksen juuret ovat järjestöjen toiminnassa. Hyvien käytäntöjen  kautta se on muodostunut lakisääteiseksi ja maailmanlaajuisesti katsottuna  ainutlaatuiseksi toiminnaksi. Järjestöjen sopeutumisvalmennustoiminta on alkanut jo  60-luvulla ja myös Crohn ja Colitis ry tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden sopeutumisvalmennukseen. Yhdistyksen sopeutumisvalmennuskursseista saat lisää tietoa tästä!

Kirjahankkeen takana on yli 12 vuotta toiminut järjestöjen sopeutumisvalmennusta tekevistä työntekijöistä koostuva sopeutumisvalmennustyöryhmä. Ryhmään kuuluu kymmenen järjestöä: Iholiitto, Epilepsialiitto, Invalidiliitto, Suomen MS-liitto, Suomen Reumaliitto, Munuais- ja maksaliito, Lihastautiliitto, Suomen CP-liitto, Aivoliitto ja Aivovammaliitto. Kirjan kirjoittajissa on sekä tutkijoita että sopeutumisvalmennuksen kehittäjiä ja toteuttajia. Päätoimittajana toimi kehittämispäällikkö Hely Streng Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksesta.

Kirja on luettavissa myös sähköisessä muodossa.