Vaikuta! Uudella nimellä yhden kokouksen taktiikkaan – sääntöuudistus on työn alla

Säännöt ohjaavat yhdistyksen toimintaa, ja nyt ne on jälleen aika uudistaa kasvavan kohderyhmän myötä. Jäsen, nyt on tilaisuutesi vaikuttaa!

Teksti: Jarkko Lignell, yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

Yhdistyksen toimintaa ohjaavia sääntöjä on hyvä tarkastella säännöllisesti. Tällöin tulee miettiä, miten nykyiset säännöt tukevat yhdistyksen toimintaa ja toimintaympäristöä, ja miten eivät. Kattavien, selvien ja yksiselitteisten sääntöjen tulee tosiaan tukea yhdistyksen toimintaa, ei rajoittaa sitä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Crohn ja Colitis ry:llä on sääntöjä uudistettu kahdesti. Tällöin sääntöjen sanamuodot ja sisältö on käyty tarkasti läpi, ja uudet säännöt on luetettu ulkopuolisella asiantuntijalla.

Sääntöjä on jälleen tarkasteltu, ja uudistuksen alle tuli kaksi isompaa asiaa – yhdistyksen nimen muutos sekä vuosikokousten vähentäminen.

Uusi nimi

Ajankohtainen nimen muutos on sääntöteknisessä mielessä pieni asia, mutta jäsenistölle sitäkin suurempi. Yhdistyksen nimen täytyy kuvata yhdistystä ja eritoten yhdistyksen jäseniä nyt ja tulevaisuudessa.

Yhdistyksen alkuperäinen nimi on palvellut hyvin tähän asti, mutta moni asia on muuttunut sitten perustamisen. Yhdistyksemme tarjoama tieto ja tuki kattaa monia muitakin suolistosairauksia kuin Crohnin ja colitiksen, ja tulevaisuudessa suolistosairauksien kirjo ja tätä myötä tarve vertaistuelle ja oikealle tiedolle tulee ennemmin kasvamaan kuin vähenemään.

Sanoina ’IBD’, ’crohn’ ja ’colitis’ ovat jo niin tunnettuja, ettei yhdistyksen nimen muutos vähennä tai haittaa niiden tunnettavuutta.

Yksi kokous

Vuosikokousten supistaminen kahdesta yhteen on sääntöjen sisällön kannalta suuri muutos, joka kuitenkin enemmän vapauttaa kuin rajoittaa.

Keväisin järjestettävässä ainoassa vuosikokouksessa käsiteltäisiin esimerkiksi toimintasuunnitelma, joka antaa toiminnalle raamit ja suunnan seuraavalle vuodelle. Tämä tukee paremmin myös rahoittajan aikatauluja, sillä uudet hankehakemukset on jätettävä toukokuun lopussa. Tällöin jäsenistöllä on siis mahdollisuus ajankohtaisesti vaikuttaa tuleviin hankkeisiin.

Muutoksen myötä Syyspäivistä ei luovuttaisi, vaan niiden aikataulua ja ohjelmaa rentoutettaisiin kokouksen jäädessä pois.

Jäsenenä voit antaa nimiehdotuksia ja sääntöuudistukseen liittyvää palautetta. Lomake oli auki vuoden 2019 loppuun saakka.