Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Risankitsumabista erityiskorvaus Crohnin taudin hoitoon 1.10.2023

Kela tiedottaa, että Skyrizi 360 mg -lääkkeestä (risankitsumabi) saa 1.10.2023 alkaen erityiskorvauksen (65 %) korvausoikeudella 256. Korvausoikeusnumero kattaa sekä risankitsumabin että ustekinumabin tiettyjen suolistosairauksien hoidossa. Erityiskorvausoikeus myönnetään alan erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella. Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Risankitsumabin ja ustekinumabin erityiskorvausoikeus myönnetään vaikeahoitoisen aktiivisen Crohnin taudin hoitoon. Lisäksi ustekinumabin erityiskorvausoikeus myönnetään keskivaikean tai vaikean aktiivisen haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon kuten tähänkin asti. Korvausoikeus myönnetään, kun

  • hyvän hoitokäytännön mukaisilla immunosuppressiohoidoilla ei ole saatu aikaan riittävää hoitovastetta tai
  • potilas ei siedä näitä hoitoja tai
  • lääketieteellinen vasta-aihe estää näiden hoitojen käytön.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi

On huomioitavaa, että lääkeainetta sisältävän tuotteen korvauksen suuruus riippuu korvausoikeusnumerosta sekä lääkkeestä. Risankitsumabia sisältävästä Skyrizi 150 mg -lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeuksilla 313 ja 319 sekä erityiskorvauksen (65 %) korvausoikeudella 281.