Narsisseja.

Ravitsemusohjauksen kannanotto maakunnille 2017

Me potilasjärjestöt olemme huolissamme siitä, onko lääkärin määräämää hoitoa saatavissa uudistuksen jälkeen terveydenhuollossa. Monen sairauden hoitoon liittyy kiinteästi myös ravitsemushoito. Tämän mahdollistamiseksi ravitsemusohjaus tulee edelleen sisällyttää perusterveydenhuollon tason palveluihin ja ohjauksen antajan tulee olla laillistettu ravitsemusterapeutti.

Valinnanvapauskokeilussa ilmenneet ongelmat

Valinnanvapaus muutoksen myötä palveluntuottajia on maakunnan sisällä useita. Onko sopimukseen sisällytetty myös ravitsemusterapia palvelut? Valvotaanko sopimukseen kuuluvien palvelujen sisältöä ja antaako hoitoa ammatillisesti pätevä henkilö?

Valinnanvapauskokeilussa on noussut esiin tilanteita, joissa yksityisen palvelutuottajan kohdalla lääkärin määräämän ravitsemusohjauksen antaa laillistetun ravitsemusterapeutin sijasta terveyden- tai sairaanhoitaja. Laillistetulla ravitsemusterapeutilla on erityisosaaminen kokonaisvaltaisen ravitsemuksen suunnitteluun ja huomioimiseen potilaan kokonaishoidon tukena.

Ravitsemusohjauksen antaa laillistettu ravitsemusterapeutti

Yleisimmät terveysongelmat liittyvät usein ravintoon – joko sen liialliseen, virheelliseen tai riittämättömään saantiin. Ravitsemushoito on osoitettu tutkimusten mukaan merkittäväksi osatekijäksi potilaiden laadukasta hoitoa toteutettaessa (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010). Laadukas ravitsemushoito tehostaa samalla lääkehoitoa, jolloin lääkitystä voidaan mahdollisesti vähentää tai parhaimmillaan luopua siitä kokonaan. Sairaudet, joiden ainoana hoitona (esim. keliakia ja ruoka-allergiat) on oikein toteutettu ruokavaliohoito edellyttävät aina asiantuntevaa ravitsemusohjausta, jonka antaa laillistettu ravitsemusterapeutti. Ravitsemushoidolla voidaan myös ehkäistä ja hoitaa tehokkaasti vajaaravitsemusta, joka on keskeinen ongelma vanhuksilla.

Asiat kirjattava sopimuksiin selkeästi

Ravitsemusohjaus tulee sisällyttää perusterveydenhuollon tason palveluihin. Esitämme, että palvelutuottajien sopimuksiin/ohjeistuksiin lisätään kohta, jolla määritellään, että ravitsemusohjauksen antaa potilaalle laillistettu ravitsemusterapeutti. Näin voidaan vahvistaa potilaan hoidon onnistumista.

Ystävällisin terveisin,

23. marraskuuta 2017

Leila Kekkonen                                                                                  Minna Halve                                                                                 toiminnanjohtaja                                                                              sosiaaliturva-asiantuntija
Keliakialiitto ry                                                                                 Keliakialiitto ry

Muut allekirjoittavat järjestöt

Ilkka Repo
toimitusjohtaja, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

Janne Juvakka
toiminnanjohtaja, Suomen Diabetesliitto ry

Ulla Suvanto
toiminnanjohtaja, Crohn ja Colitis ry

Tanja Tiainen
vt. toiminnanjohtaja, Syömishäiriöliitto-SYLI ry