Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Potilasjärjestöt: Pitkäaikaissairaiden maksutaakka uhkaa nousta kohtuuttomasti

Potilasjärjestöt ovat huolissaan pienituloisten pitkäaikaissairaiden kasvavasta maksutaakasta. Valtion talousarvioesityksessä nostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ja samanaikaisesti tehdään tuntuvia leikkauksia lääke- ja matkakorvauksiin.

Rankimmin maksujen omavastuiden korotus iskee heihin, joilla on pienet tulot ja paljon terveysongelmia. Osa sairastavista jättää lääkkeet ostamatta ja sairaalakäynnit tekemättä, koska rahat eivät riitä edes peruselämiseen, kuten ruokaan ja asumiseen. Käytännössä tämä uhkaa pitkittää sairauskierrettä ja välillisesti kasvattaa hoidon kustannuksia niin potilaalle kuin yhteiskunnalle.

Osalla pienituloisista pitkäaikaissairaista ei ole varaa lääkkeisiin ja terveydenhuoltoon edes nykyisillä maksuilla. Sairastaminen ja siitä aiheutuvat kulut lisäävät eriarvoisuutta yhteiskunnassa.

”Potilasmaksujen tulee olla kohtuullisia, eivätkä ne saa olla este palveluihin hakeutumiselle. Jokaisella tulee olla oikeus terveyden kannalta tärkeisiin lääkkeisiin ja hoitoihin kohtuullisilla kuluilla”, sanoo Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen POTKA-verkoston puheenjohtaja Sari Tervonen.

Lääkekatto, terveydenhuollon maksukatto ja matkojen maksukatto ovat yhteensä 1 563 euroa kuluvana vuonna. Lisäksi korvausjärjestelmän ulkopuolisiin lääkkeisiin kuluu sairastavilta paljon rahaa. Alle 1 000 eurolla kuussa elävälle pitkäaikaissairaalle maksut ovat kohtuuttomia. Yksi keino pienituloisten, paljon sairastavien maksujen kohtuullistamisessa olisi maksukattojen yhdistäminen ja tuntuva alentaminen, kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa on tehty.

Kansainvälisesti katsoen Suomessa terveydenhuollon palvelujen käyttömaksut ja omavastuut ovat korkeita. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat kokonaisuudessaan kolminkertaistuneet vuodesta 1990. Suomessa on moniin muihin Euroopan maihin verrattuna poikkeuksellisen suuret erot eri sosioekonomisten ryhmien kuolleisuudessa.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Sari Tervonen, Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto POTKA, puh. 050 368 4554

Yhteiskuntapoliittisen yksikön johtaja Anne Knaapi, SOSTE, puh. 040 194 2518

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto POTKA kokoaa yhteen 39 järjestöä ja edustaa yli puolta miljoonaa potilasta. Verkostoa koordinoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE.

Tiedotteen allekirjoittajina ovat:
ADHD-liitto, Aivoliitto, Aivovammaliitto, Allergia- ja astmaliitto, Autismi- ja Aspergerliitto, Crohn ja Colitis ry, Epilepsialiitto, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Keliakialiitto, Kuntoutussäätiö, Kuuloliitto, Kuurojen Liitto, Lihastautiliitto, Luustoliitto, Mielenterveyden Keskusliitto, Muistiliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten Keskusliitto, Psoriasisliitto, Selkäliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Kilpirauhasliitto, Suomen Kipu ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Parkinson-liitto, Suomen Polioliitto, Suomen Reumaliitto, Suomen Sydänliitto, Suomen Syöpäpotilaat ry, Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry, Syömishäiriöliitto-SYLI ja Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto.