Pfizer Suomi ja Huoleti Oy aloittavat yhteistyön IBD-potilaan arjen tukemiseksi

Pfizer Suomi ja Huoleti Oy ovat sopineet kolmivuotisesta yhteistyöstä tulehduksellisiin suolistosairauksiin sairastuneiden arjen tukemiseksi Huoleti-potilassovelluksen avulla. Pfizer Suomen Inflammation & Immunology -liiketoimintayksikkö haluaa tukea potilaita, jotka elävät elämänmittaisten sairauksien kanssa. Huoletin palvelun tavoitteena on helpottaa potilaiden arkielämää ja sitä kautta elämänlaatua.

Crohn ja Colitis ry on ollut mukana Huoletin kehittämisessä jo kahdella pilottijaksolla.

Uudenlaisten vertaistuen, arjen avun ja kohdennettujen palveluiden ratkaisujen tavoitteena on potilaan arkielämän helpottaminen, ja helpottumisen myötä mahdollistuva elämänlaadun ja
hyvinvoinninkokemuksen kohentuminen.

Lue koko tiedote täältä >>