Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Perusterveydenhuollossa laaditusta B-lausunnosta maksuton haettaessa lääkehoidon erityiskorvattavuutta

Sosiaali- ja terveysministeriön antaman lausunnon mukaan perusterveydenhuollon piirissä laadittu lääkärintodistus- tai lausunto on maksuton silloin, kun asiakas hakee lääkehoidolle erityiskorvattavuutta. Terveyskeskukset eivät saa periä maksua näistä todistuksista, koska kyseessä on hoitoon liittyvä todistus.

Valtioneuvos on lääketieteellisin perustein säätänyt asetuksessa vaikeat ja pitkäaikaiset sairaudet, joiden lääkehoidon kustannuksista voidaan maksaa erityiskorvaus. Lääkehoidon kustannuksia korvataan joko alemman erityiskorvattavuuden mukaan 65 % tai ylemmän erityiskorvattavuuden mukaan 100 %.

Lue lisää Sosiaali- ja terveysministeriön uutisesta >> Uutinen