Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Osasairauspäiväraha jatkossa mahdollista yhä useammalle, kuntoutusrahan myöntämisen perusteet selkeytyvät

Lakimuutokset parantavat osasairauspäivärahan käytettävyyttä sekä selkeyttävät kuntoutusrahan myöntämisen perusteita 1.1.2023 alkaen.

Osasairauspäiväraha on moneen tilanteeseen sopiva keino helpottaa työssä pysymistä tai työhön paluuta. Se on silti varsin huonosti tunnettu ja hyödynnetty työkyvyn tukemisen keino. Jopa yli puolet työikäisistä pitkäaikaissairaista ei tunne osasairauspäivärahaa tai tuntee huonosti (selvitys pitkäaikaissairauksien vaikutuksista työelämässä 2020). Osasairauspäiväraha on aina vapaaehtoinen järjestely, josta sovitaan yhdessä työntekijän ja työnantajan välillä työterveyslääkärin arvion perusteella.

Vuoden 2023 alusta alkaen osasairauspäivärahaa voi saada aiempaa pidempään, sillä enimmäisaika pitenee 120 päivästä 150 päivään. Jatkossa ei myöskään edellytetä kaikissa tilanteissa omavastuuajan kokoaikaista sairauslomaa.

Lisäksi osasairauspäivärahan ehtona oleva kokoaikatyön määritelmä muuttuu niin, että 30 tunnin viikoittainen työaika katsotaan kokoaikaiseksi. Kannattaa kuitenkin huomata, että tätä uutta määritelmää sovelletaan vain, jos TES:in mukaista työaikaa lyhyempi työaika alkaa 1.1.2023 jälkeen. Uusi määritelmä ei siis jatkossakaan koske heitä, joilla on jo nyt lyhennetty työaika.

Lisätietoa osasairauspäivärahaa koskevasta uudistuksesta Kelan sivuilta!

Myös kuntoutusrahaan muutoksia

Myös kuntoutusrahaan tehdään muutoksia, jotka helpottavat muun muassa tuen saamista kuntoutuksen joustopäiviltä sekä pidentävät kuntoutusrahan hakuaikaa. Lainmuutos myös selkeyttää kuntoutusrahan myöntämisen perusteita.

Jatkossa laissa säädetään kuinka kuntoutusrahaa maksetaan niin sanottujen joustopäivien ajalta. Joustopäivät liittyvät tilanteeseen, jossa asiakas ei voi osallistua kuntoutukseen viitenä päivänä viikossa työ-, opiskelu- tai toimintakykynsä heikentymisen takia. Kuntoutusrahaa maksetaan jatkossa joustopäiviltä, jos asiakas osallistuu Kelan järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen ja kuntoutus toteutuu 3–5 päivänä viikossa.  Lisäksi asiakkaan täytyy olla estynyt tekemästä työtä joustopäivinä ja Kelan täytyy olla määritellyt kuntoutuspalveluun mahdollisuuden joustopäiville.

Lisätietoja kuntoutusrahaa koskevasta uudistuksesta Kelan sivuilta!

Neuvoja näihin ja muihin sosiaaliturvaan liittyviin asioihin voit kysyä myös yhdistyksen sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Olga Haapa-aholta, olga.haapa-aho@ibd.fi!