Oikeusturvaohje hoitotarvikkeiden saamiseksi

Crohn ja Colitis ry, Finnilco, Diabetesliitto, Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ja Lakitoimisto Kumpuvuori Oy ovat laatineet hoitotarvikkeita käyttäville henkilöille tukimateriaalia hoitotarvikeoikeuksista. Tukimateriaaliksi on laadittu lomakkeet, joiden avulla henkilön on helpompi laatia virallinen valitus, jos hänen oikeutensa hoitotarvikkeisiin ei toteudu. Lomakkeet ja esimerkkitapauksella täytetyt mallit löytyvät jatkossa kultakin yhdistykseltä.

Hoitotarvikkeita käyttävän henkilön oikeudet

Sinulla on oikeus

  • hoitosuunnitelman mukaisiin pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittaviin hoitotarvikkeisiin
  • saada selvitys hoitotarvikkeiden vaihtoehdoista
  • että yksilölliset tarpeesi otetaan huomioon hoitotarviketta järjestettäessä, ja että tarpeen määrittelee lääkäri
  • saada hoitotarvikkeet maksutta joko noutaen tai kotiin toimitettuna

Tutustu oikeusturvaohjeeseen täällä >>