Narsisseja.

Muutoksia työntekijöiden työnkuviin

Uusi vuosi on tuonut mukanaan muutoksia työntekijöiden toimenkuviin. Vuoden alusta alkaen vapaaehtois- ja vertaistoiminnasta vastaavat Leena Tuutijärvi ja Susanna Nikkanen, jotka toimivat vakinaisina järjestösuunnittelijoina. Aiemmin järjestösuunnittelijana toiminut Maiju Ratala siirtyy päätoimisesti viestinnän tehtäviin. Samalla hänen tehtävänimikkeensä vaihtuu viestintäsuunnittelijaksi. Maiju vastaa yhdistyksen someviestinnästä ja Vessapassi-toiminnan koordinoinnista.

Mikä muuttuu?

Jatkossa Susanna ja Leena vastaavat yhdessä verkkovertaistoiminnasta, joka on aiemmin kuulunut Maijun vastuualueelle. Muutoksia tulee myös alueellisen vertaistoiminnan osalta, josta Leena ja Susanna huolehtivat jatkossa yhdessä. Muutoksista on viestitty erikseen niille vapaaehtoisille, joiden yhteyshenkilö vaihtuu toimenkuvien muuttuessa.

Työntekijöidemme yhteystiedot löydät nettisivuiltamme.