Muutoksia sairaus- ja vanhempainpäivärahaan

Sairauspäivärahan määrään vaikuttavaan tulorajaan ja korvausasteeseen on tulossa muutoksia. Hallitus esittää, että 70 prosentin korvaustasoon oikeuttava vuosittainen työtuloraja olisi jatkossa 30 000 euroa. Nykyinen raja on 36 419 euroa vuoden 2015 tasossa. Tulorajan ylittävältä osalta sairauspäivärahaa karttuisi nykyisen 40 prosentin sijasta 35 prosenttia 56 032 euroon saakka vuoden 2015 tasossa ja tämän ylittävältä osalta 25 prosenttia. Tulorajoja korotetaan vuosittain palkkakertoimella. Muutos koskisi myös kuntoutusrahaa, mutta ei sen sijaan vanhempainpäivärahoja eikä erityishoitorahaa.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 29. lokakuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

Lue koko tiedote asiasta Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.