Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Muutoksia resepteihin, perustoimeentulotukeen sekä työkyvyttömyyseläkkeeseen

Vuoden vaihtuessa Suomessa luovutaan paperisista resepteistä ja kaikki lääkemääräykset aletaan laatia sähköisesti. Samalla reseptien voimassaoloaika pitenee vuodesta kahteen. Tavoitteena on vapauttaa lääkärien työaikaa reseptien uusimisesta muihin tehtäviin ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia. Joillain lääkkeillä lääkemääräyksen voimassaoloaika säilyy vuoden mittaisena. Niitä ovat esimerkiksi huumausaineiksi luokiteltavat sekä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet, kuten punaisella kolmiolla merkityt lääkkeet.

Kela-korvaus vasta, kun edellinen lääke-erä on käytetty lähes loppuun

Korvattavien lääkkeiden toimitusväliä aletaan seurata aiempaan tarkemmin. Tässä on tavoitteena vähentää kotiin kertyvien lääkkeiden määrää ja lääkehävikkiä. Peruskorvattavista reseptilääkkeistä voi jatkossa saada Kela-korvauksen vasta, kun edellinen lääke-erä on käytetty lähes kokonaan. Aiemmin tällainen käytäntö on koskenut erityis- ja lisäkorvattuja lääkkeitä.

Kalliita lääkkeitä saa vastedes vain kuukaudeksi

Kalliita, yli tuhannen euroa pakkaukselta maksavia lääkehoitoja saa jatkossa kerralla korvattuna vain kuukauden tarvetta vastaavan määrän. Erityisen kalliita lääkkeitä käytetään esimerkiksi syövän, veren hyytymishäiriöiden ja reuman hoidossa.

Lue lisää täältä >>

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.2017. Kun Kela myöntää perustoimeentulotuen, päätöksessä huomioidaan tarpeelliset reseptilääkkeet, jotka on määrätty sairauden hoitoon. Kela antaa perustoimeentulotuen saajalle ja hänen perhejäsenilleen maksusitoumuksen apteekkiin.

Voit lukea lisää Kelan sivuilta täältä >>

Työkyvyttömyyseläkkeen ansioraja pienenee hieman vuonna 2017

Jos työskentelet työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen aikana, saat tienata kuukaudessa 6,39 euroa vähemmän kuin aiemmin. Jos palkka on ensi vuonna enintään 737,45 e/kk, eläkkeen maksamista ei tarvitse keskeyttää.
Työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuen aikana on mahdollista työskennellä jonkin verran, ilman että Kelan eläkkeen maksaminen keskeytetään. Vuonna 2016 ansioraja on ollut 743,84 e/kk, mutta vuonna 2017 raja on 737,45 e/kk. Työkyvyttömyyseläkkeellä saa tienata siis kuukaudessa 6,39 euroa vähemmän vuonna 2017.
Jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä ja työskentelet, huolehdi, että palkkasi tai työtulosi ei ylitä ansiorajaa. Voit myös jättää eläkkeesi lepäämään eli pyytää sen maksamisen keskeyttämistä. Eläkkeen voi jättää lepäämään 3 kuukaudeksi ja enintään 2 vuodeksi. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta jättää eläkettä lepäämään, sovi ajoissa työnantajasi kanssa, että palkkasi on enintään 737,45 euroa kuussa.

Ansioita ovat työeläkelakien mukaisesti vakuutetut ansiot, kuten rahapalkka, omaishoitajan hoitopalkkio ja työkorvaukset. Yrittäjillä huomioidaan työeläkelakien mukainen YEL- ja MYEL-työtulo. Jos työtuloa ei ole vahvistettu, tulona otetaan huomioon palkkatulo ja omasta yrityksestä saatu elinkeinotoiminnan ansiotulo.
Ansiorajan pienenemisen taustalla on eduskunnan hyväksymä laki, jonka mukaan kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 % vuoden 2016 tasosta.

Lisätietoja asiakkaille:
Työkyvyttömyyseläke
Työnteko eläkkeellä
Puhelimessa Eläkeasiat 020 692 202, ma–pe klo 8–16