Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020 – 2023 (Sosiaali- ja terveysministeriö VN/8546/2019 >>)

Crohn ja Colitis ry pitää asetusluonnosta monilta osin hyvänä. Pitkäaikaissairaiden kannalta on erityisen tärkeää, että valtionavustukset tukevat sujuvan ja yhdenvertaisen hoidon kehittämistä. On hyvä, että luonnoksessa huomioidaan palveluiden yhdenvertaisuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Lisäksi on hyvä, että hyvien käytäntöjen levittäminen ja palvelujen kehittäminen näkyy luonnoksessa. Toimiva yhteistyö terveydenhuollon eri tahojen, erityisesti erikois- ja perustason terveydenhuollon, välillä sekä uusien käytäntöjen, kuten hoitoa tukevien digipalveluiden, käyttöönotto on avainasemassa pitkäaikaissairaiden hoidon sujuvuudessa.

Järjestöjen rooli sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä on merkittävä. Järjestöt tuovat kehittämistyöhön tärkeää tietoa palvelujen käyttäjien näkökulmasta. Järjestöyhteistyön tulisi näkyä selkeästi asetuksessa. Valtionavustuksen myöntämisen yleisissä edellytyksissä on kirjattu tarvittava poikkihallinnollinen yhteistyö. Tähän tulee sisällyttää myös järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö. Lisäksi hyväksyttäviin kustannuksiin tulee lisätä järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät kustannukset.

Terveydenhuollon kokonaiskustannusten hillinnän kannalta on tärkeää vahvistaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja sen tulisi näkyä vahvemmin myös valtionavustuksen myöntämisen edellytyksissä. Kokonaiskustannusten hillintä on tärkeää, jotta potilaille voidaan tarjota oikeantasoinen hoito ja myös pitkäaikaisesti sairaiden hoitoon voidaan taata riittävät resurssit.

Tampereella 5.11.2019
Crohn ja Colitis ry

Ulla Suvanto
Toiminnanjohtaja