Lausunto Ruokavirastolle ravitsemushoitosuosituksesta

Vajaaravitsemukselle altistavissa tekijöissä tulisi huomioida riskinä myös sopivan ruokavalion kustannukset. Ruokavalion kustannukset voivat vaikuttaa siihen, ettei kaikilla ole mahdollisuutta terveytensä kannalta sopivaan ja riittävän monipuoliseen ruokavalioon 

Suolistosairaiden kohdalla tulee varmistaa, että osastohoidossa on saatavilla itselle sopivaa ruokaa, koska ruokailuun liittyvät rajoitteet vaihtelevat paljon yksilöllisesti 

Tulehduksellisten suolistosairauksien kohdalla olisi hyvä huomioida, että moni hyötyy FODMAP-ruokavaliosta tai gluteenittomasta ruokavaliosta. Monilla IBD:tä sairastavilla on myös IBS tai gluteeniyliherkkyys.  

Suolistosairaat saavat heikosti lähetteitä ravitsemusterapeutille. Yksilöllisen ravitsemusohjauksen tulisi olla tarjolla kaikille, joilla on sairaudestaan johtuen haasteita sopivan ruokavalion koostamisessa. Sairastavat lapset ja nuoret tulisi huomioida erityisen tarkasti ravitsemusterapeutin palvelujen saatavuuden.   

Ravitsemusterapeutin palvelujen heikko saatavuus koskettaa myös avanne- tai j-pussi-leikattuja. Yksilöllistä ravitsemusohjausta tulisi olla tarjolla kaikille, joilla on sairaudestaan johtuen haasteita sopivan ruokavalion koostamisessa. 

On hyvä, että ohjeistuksessa on huomioitu eri sairausryhmiä. Siitä kuitenkin puuttuu harvinaisempia suolistosairauksia, joiden kohdalla ravitsemuksella on erityisen suuri merkitys. Vaikka kaikkia sairauksia ei voisikaan kirjoittaa erikseen auki, olisi hyvä huomioida se, että muita diagnooseja, joiden tarvitsemaan ravitsemushoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota, on paljon.   

Näiden suositusten jalkauttaminen on tärkeää, jotta yksilölliset tarpeet huomioidaan käytännössä. 

Muuta: Yhteistyö järjestöjen kanssa on tärkeää, jotta asiakkaat saavat tietoa näistä suosituksista ja omista oikeuksistaan.