Lausunto hallituksen esitysluonnokseen sairausvakuutuslain muuttamisesta

Päivitys 8.11.2024: Esitysluonnoksen arvio lääkekatosta on ajalta ennen kansaneläkeindeksin varmistumista. Vuonna 2024 lääkekatto tulee Kelan mukaan nousemaan 626,93 euroon. Korotus on siis 34,78 euroa.

Vuoden 2024 vuosiomavastuu olisi hallituksen esitysluonnoksen mukaan 27,23 euroa suurempi kuin vuosina 2022-2023. Vuosiomavastuu olisi tällöin 619,39 euroa, joka tulee monelle suolistosairaalle maksettavaksi kerralla tammikuun alussa.

Esitysluonnoksen sisällöstä

Lääkkeiden vuosiomavastuu nollaantuu aina vuoden vaihteessa. Sen määrä on sidottu laissa elinkustannusindeksiin ja sitä muutetaan samanaikaisesti sekä samassa suhteessa kansaneläkeindeksin kanssa.

Vuonna 2023 vuosiomavastuuseen ei tehty indeksikorotusta. Sen sijaan omavastuu jäädytettiin vuoden 2022 tasolle (592,16 euroa). Jäädytys on kuitenkin määräaikainen ja päättyy tämän vuoden lopussa.

Käytännössä jäädytyksen määräajan loppuminen tarkoittaisi, että ensi vuoden omavastuussa olisi huomioitava sekä vuoden 2023 että 2024 indeksimuutokset. Kahden vuoden indeksimuutos olisi yhteensä 12,8 %, jolloin vuosiomavastuun määrä v. 2024 olisi 667,87 euroa.

Hallitus ei pidä näin suurta korostusta perusteltuna. Hallitus esittääkin, että vuoden 2023 indeksimuutos jätettäisiin pysyvästi välistä. Vuosiomavastuun korostus olisi tällöin +4,6% ja omavastuun määrä 619,39 euroa.

Pyrkimys pienempään korotukseen on hyvä, mutta silti yli 600 euron omavastuu on kohtuuton. Erityisen kipeästi korkea omavastuu osuu pienituloisiin sekä perheisiin, joissa useampi sairastaa.

IBD ja muut suolistosairaudet ei kannata vuosiomavastuun korottamista, vaan pitää sitä kohtuuttomana. Korottamisen sijaan tulisi pyrkiä alentamaan tai vähintäänkin ylläpitämään vuosiomavastuun nykyinen taso.

Mahdollisten korotuksien tapahtuessa, olisi olennaista saada samanaikaisesti voimaan mahdollisuus vuosiomavastuun maksamiseen osissa.

IBD ja muut suolistosairaudet ry:n lausunto

Hallituksen esityksessä ehdotetaan lääkekorvausten vuosiomavastuuosuuden korottamista vuodelle 2024. Summa on 27,23 euroa suurempi kuin vuonna 2023, joka aiheuttaisi useille pitkäaikaissairautta sairastaville kohtuutonta taloudellista lisärasitusta.

On hyvä, että hallitus pyrkii välttämään vuosiomavastuun merkittävää nousua jättämällä vuoden 2023 indeksikorotuksen pysyvästi välistä. Arvio vuoden 2024 omavastuukatosta (619,39 euroa) on kuitenkin yhä liian korkea. IBD ja muut suolistosairaudet ry ei pidä ehdotettua korotusta kannatettavana.

Tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD) ovat yksi voimakkaimmin kasvavista diagnoosiryhmistä Suomessa. Merkittävä osa tulehduksellisia ja muita suolistosairauksia sairastavista tarvitsevat sairauden ja hoitotasapainon hoitamiseen kalliita lääkkeitä. Lääkekatto tulee useilla vastaan heti vuoden alussa.

Yli 600 euron kertasatsaus välttämättömiin lääkkeisiin on monelle hyvätuloisellekin liikaa, mutta eniten korotus iskee pienituloisiin. Perheessä, jossa esimerkiksi yksi vanhempi ja kaksi lasta sairastaa, tammikuun lääkekustannukset voivat nousta yli 1800 euroon. Kaikki lääkärin määräämät lääkkeet tai ravintoainevalmisteet eivät välttämättä myöskään kerrytä lääkekattoa.

IBD ja muut suolistosairaudet ry katsoo, että vuosiomavastuuta korottamalla hallitus ei turvaa kansalaisten oikeutta tarvittaviin, kohtuuhintaisiin lääkkeisiin. Vuosiomavastuuta olisi pyrittävä alentamaan tai ainakin ylläpitämään nykyinen voimassaoleva vuosiomavastuun taso (592,16 euroa).

Tulevaisuuden kannalta olisi hyvä myös pyrkiä tarkastelemaan mahdollisuuksia luoda yksi yhtenäinen maksukatto, joka kokoaisi yhteen kaikki terveydenhuollon maksukatot.

Tampereella

12.9.2023 IBD ja muut suolistosairaudet ry