Lausuimme biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta

Toivottavaa olisi, että lääkäri määräisi biologisista lääkkeistä edullisimman valmisteen jo vastaanotolla, jolloin apteekkivaihtoa ei tarvitsisi tehdä.

Lausuimme sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuksesta lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta, jonka merkittävin sisältö olisi sisällyttää biologiset lääkkeet apteekkien lääkevaihdon piiriin. Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto voisi auttaa lääkkeiden kokonaiskustannusten nousun hillitsemisessä ja mahdollistaa biologisen lääkehoidon yhä useammalle sitä tarvitsevalle. Muutokseen liittyy myös riskejä ja se tulee toteuttaa vaiheittain, asiakkaiden ohjaus tulee varmistaa ja lääkkeiden vaihtovälin tulee olla esitettyä pidempi.

Biosimilaarien käyttöä tulisi lisätä ensisijaisesti niin, että lääkärit määräisivät jo vastaanotolla edullisinta valmistetta. Tämä helpottaisi sitä, että lääkkeen käyttäjä saisi tarvittavat tiedot ja ohjauksen saman tien oikeaan valmisteeseen ja juuri kyseiseen antolaitteeseen. Apteekkivaihdon toteutuessa on tärkeää, että apteekeissa on sopivat tilat ja resurssit ohjauksen tarjoamiseen.

Lausunto pohjautuu IBD ja muut suolistosairaudet ry:n hallituksen linjauksiin. Vaikuttamistyötä asiassa tehdään yhteistyössä muiden potilasjärjestöjen kanssa. Lue esimerkiksi mielipidekirjoituksemme Helsingin Sanomissa (20.10.2022).

Voit lukea lausunnon kokonaisuudessaan täältä.