Suomalaiset lääkkeiden käyttäjät suhtautuvat myönteisesti biosimilaarilääkkeisiin

Neljä viidestä suhtautuu myönteisesti alkuperäisten biologisten lääkkeiden sijaan käytettäviin biosimilaareihin, joiden käyttöä laajentamalla voitaisiin säästää merkittävästi lääkekustannuksissa.

Asiakas apteekin tiskillä, farmaseutti etualalla.

Yliopiston Apteekki selvitti yhteistyössä Helsingin yliopiston, Reumaliiton ja IBD ja muut suolistosairaudet ry:n kanssa, miten suomalaiset suhtautuvat biologisiin lääkkeisiin. Tutkimustulosten mukaan 82 prosenttia lääkkeiden käyttäjistä suhtautuu myönteisesti lääkärin päätökseen aloittaa uusi lääkehoito biosimilaarilääkkeellä. Kielteisesti biosimilaareihin suhtautuvia on noin 10 prosenttia. 

– Tutkimustulos on myönteinen, koska lääkekustannusten hillitsemiseksi biosimilaarien käyttöä pyritään lisäämään osana rationaalista lääkehoitoa. Suomalaiset luottavat lääkäriin tässäkin asiassa ja ovat kiinnostuneita myös lääkehoidon kustannuksista. Useissa ulkomaisissa tutkimuksissa potilaat ovat epävarmempia biosimilaarivalmisteita kohtaan, kommentoi Yliopiston Apteekin tutkimuspäällikkö Kari Linden. 

– Potilaiden suhtautumista biosimilaarilääkkeisiin on tutkittu vähän. Asia on tärkeä, koska puutteelliset tai virheelliset tiedot voivat heikentää potilaan sitoutumista lääkehoitoon ja sen myötä hoitotuloksia, kertoo toiminnanjohtaja Anu Uhtio Reumaliitosta. 

– Selvitimme tutkimuksessa myös potilaiden tietoisuutta lääkehoitojen kustannuksista sekä potilaan maksettavaksi tulevien omavastuiden merkitystä lääkkeiden hankkimisessa ja suhtautumissa biosimilaareihin, täydentää toiminnanjohtaja Ulla Suvanto IBD ja muut suolistosairaudet ry:stä. 

  • Tammikuussa 2021 tehtyyn kyselyyn vastasi 1338 Yliopiston Apteekin asiakasta, joilla oli lääkärin toteama reumasairaus, IBD tai muu suolistosairaus tai ihopsoriasis. 
  • Vastaajista 297 käytti jotain biologista lääkettä, ja biosimilaareja käytti heistä vajaa neljännes.
  •  Tutkimustulosten jatkoanalyysissä selvitetään mm. onko alkuperäisten biologisten lääkkeiden ja biosimilaarilääkkeiden käyttäjien näkemyksissä eroja.