Lääkemääräysten voimassaoloajat muuttuvat: Biologisten lääkkeiden lääkemääräykset voimassa yhden vuoden

THL tiedotti 27.11.2023, että biologisten lääkkeiden lääkemääräykset ovat voimassa vain yhden vuoden riippumatta siitä, mitä määräyksessä lukee. Biologisten lääkkeiden lääkemääräysten voimassaolo muuttui STM:n asetuksella 1.1.2023. Vuoden alusta kaikkien biologisten lääkkeiden lääkemääräykset ovat voimassa vain yhden vuoden. Sitä ennen yhden vuoden voimassaolo koski vain lääkkeitä, joille määräyshetkellä oli myynnissä biosimilaareja.

Potilastietojärjestelmiin tätä tukevat muutokset on tehty pääosin vasta tämän vuoden aikana – ja osaan ne ovat vielä tekemättä. Siksi myös 1.1.2023 jälkeen määrätyt biologisten lääkkeiden lääkemääräykset näyttäisivät olevan voimassa kaksi vuotta, vaikka ne todellisuudessa ovat voimassa vain yhden vuoden. Tämä aiheuttaa hämmennystä potilaille, mutta myös lääkäreille ja apteekeille.

THL ja Fimea ovat lähettäneet tähän liittyen yhteisen ohjekirjeen lääkäreille ja apteekeille. Tiedotteessa ohjeistetaan apteekkeja tarkistamaan biologisten lääkkeiden todellinen voimassaoloaika ja lähettämään lääkemääräyksistä uusimispyyntö, kun asetuksen mukainen yhden vuoden voimassaoloaika on loppumassa. Lääkäreitä taas neuvotaan uusimaan pyydetyt lääkemääräykset, vaikka ne näyttäisivät olevan voimassa kaksi vuotta. Lääkemääräysten uusimista suositellaan myös vastaanottokäyntien yhteydessä, vaikka uusimispyyntöä ei olisi tehty ja yhden vuoden voimassaoloaika on loppumassa.

Koska voimassaoloajan lyheneminen kahdesta vuodesta yhteen vuoteen tuli voimaan 1.1.2023, tilanne realisoituu jo loppuvuodesta ja seuraavan vuoden aikana on tästä syystä odotettavissa normaalia enemmän lääkemääräysten uusimista.

THL:n tiedotteessa on tarkemmin tietoja ja huomioitavia seikkoja lääkkeen määrääjälle.