Kyselytutkimus suunnitteilla olevaan omaseurantajärjestelmään

Osallistu tutkimukseen!

Yhdistyksemme on mukana kyselytutkimuksessa, jossa selvitetään suolistosairautta sairastavien näkemyksiä suunnitteilla olevaan suolistosairauden omaseurantaan. Kyselytutkimuksen vastauksia käytetään Pro gradu -tutkielmassa. Sinulla on mahdollisuus osallistua tutkimukseen alla olevan linkin kautta. Mielipiteesi asiassa on tärkeä. Jos olet yhdistyksemme jäsen, olet saattanut saada myös sähköpostitse kutsun osallistua tutkimukseen. Ethän vastaa tutkimukseen kahdesti.

Tutkimuksella pyritään kartoittamaan potilaiden näkemystä sairauden omaseurannasta sekä mikä olisi mm. paras oirekyselyn tiheys ja itselle helpoin tapa ulostenäytteestä tehtävän kalprotektiini-testin tekemiselle. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään omaseurantajärjestelmän suunnittelussa. Voit vastata vaikka et sairastaisi itse, mutta olet suolistosairautta sairastavan lapsen vanhempi. Tutkimukseen on tärkeä saada kaikki näkemykset, myös lasten vanhemmilta.

Tietoa omaseurantamenetelmästä

  • Suolistosairauksien omaseurantaan suunnitellaan menetelmää, jossa henkilö täyttää itsenäisesti sähköisen oirekyselyn.
  • Oirekyselyn tuloksen perusteella omaseurantajärjestelmä ohjeistaa tarvittaessa ottamaan ulostenäytteen kalprotektiini-testiä varten. Henkilö ottaa näytteen kotona näyteastiaan ja postittaa sen laboratorioon analysoitavaksi tai tekee vaihtoehtoisesti pikatestin itse kotona.
  • Sekä oirekyselyn että kalprotektiini-testin tulokset välittyvät automaattisesti lääkärille, mutta ovat myös henkilön itse käytettävissä.
  • Tarvittaessa omaseurantajärjestelmä kehottaa ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos oirekuva tai näytetulos viittaa lisätutkimuksen- tai lääkityksen muutoksen tarpeeseen

Kysely tehdään webropol -ohjelman avulla ja vastaukset ovat nimettömiä, eikä kenenkään yksittäistä vastausta voida tunnistaa. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, ja ne julkaistaan ainoastaan yhteenvetomuodossa. Vastaaminen vie aikaa n. 5 – 10 minuuttia.

Pyydän vastaamaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 16.5. mennessä. Tutkimustuloksista tullaan julkaisemaan artikkeli Crohn ja Colitis ry:n jäsenlehdessä.

Kiitän lämpimästi kaikkia tutkimukseen osallistumisesta!

Lisätietoja: Piia Kalliokoski, bioanalyytikko, terveystieteiden maisteriopiskelija/Jyväskylän yliopisto, e-mail piikalli@student.jyu.fi puh. 0503647424.

Vastaa kyselyyn alla olevasta linkistä

https://link.webropolsurveys.com/S/D72842A89F8075B1