Kyselytutkimus: COVID-19-tauti vaikutti haavaista paksusuolentulehdusta sairastavien elämään monin tavoin

Kolme viidestä kyselyyn vastanneesta kokee, että koronapandemia vaikutti kielteisesti henkiseen hyvinvointiin. Yli kolmannes kertoo, että ahdistus tai stressi vaikeuttivat sairauden oireiden hallintaa pandemian aikana.

COVID-19 vaikutti haavaista paksusuolentulehdusta sairastavien elämään monin tavoin, ilmenee loppuvuodesta 2021 yhteistyössä Pfizerin kanssa toteutetusta kyselystä. Kyselyyn vastasi 184 haavaista paksusuolentulehdusta sairastavaa henkilöä. Kyselyyn vastanneista yli puolet kertoo keskustelleensa koronapandemian aikana lääkärin kanssa sairauden vaikutuksista elämään. Vaikka yli kolmannes kertoo, että suurempi ahdistus koronapandemian aikana vaikeutti suolistosairauden oireiden hallintaa, joka kolmas vastaaja mainitsee vähemmän kiireisen aikataulun, etätyön ja sosiaalisten kohtaamisten vähenemisen helpottaneen sairauden hallintaa. Useimmat vastaajat ovat tyytyväisiä siihen, että he saivat tarvitsemaansa terveydenhoitoa koronapandemian aikana.

Useampi kuin kaksi kolmesta haavaista paksusuolen tulehdusta sairastavasta kertoo kyselyssä yleisvointinsa olleen erinomainen tai hyvä. Silti kaksi viidestä kokee, että heidän sairautensa hallitsee elämää. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä hoitosuunnitelmaansa, ja puolet heistä näkee, ettei heillä ole tarvetta harkita muita hoitovaihtoehtoja. Vastaajat ovat tyytyväisempiä yhteydenpitoon lääkärin kanssa kasvokkain kuin virtuaalisesti.

– Vaikka digitaalisia ratkaisuja on jo käytössä ja yhä enemmän tulossa, huomaamme, että ihmiset arvostavat myös kasvokkaista kohtaamista silloin kun sille on tarvetta, IBD ja muut suolistosairaudet ry:n toiminnanjohtaja Ulla Suvanto toteaa.

– Tämä mahdollisuus pitäisi olla jatkossakin mahdollista sitä tarvitseville.

Sosiaaliseen mediaan sekä vertaisryhmiin tukeutuminen näyttää olevan yhdenmukaista sekä ennen pandemiaa että sen aikana. Ruokavalio ja liikunta ovat tärkeimpiä terveyden ylläpidon keinoja.

IBD ja muut suolistosairaudet ry ja Pfizer toteuttivat valtakunnallisen kyselytutkimuksen haavaista paksusuolentulehdusta sairastavien kokemuksista yhteistyössä The Harris Pollin kanssa. Kyselytutkimukseen osallistui 184 henkilöä ja se toteutettiin sähköisesti 4.11. – 13.12.2021. Voit katsoa ja halutessasi ladata tutkimustulokset kokonaisuudessaan englanninkielisenä PDF-tiedostona tästä.