Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Kysely perheille, joissa vanhempi sairastaa IBD:tä tai muuta suolistosairautta

Tervetuloa vastaamaan ja vaikuttamaan tulevan hankerahoituksen hakuun!

Nykyisen Tukea Perheille -hankkeen kohderyhmiä ovat IBD:tä sairastavat lapset ja nuoret, heidän vanhempansa, sisaruksensa sekä heidän lähipiirinsä (Tukea IBD-lapsille ja -nuorille sekä heidän perheilleen ja lähipiirilleen TuPe-hanke 2018-2020). Hankkeen aikana on ilmennyt suuri tarve lasten tukemiseen myös niissä perheissä, joissa vanhempi sairastaa suolistosairautta. Vanhemman pitkäaikaissairaus vaikuttaa koko perheeseen ja perheiden tuen tarpeeseen vastaaminen oikea-aikaisesti ja kohdennetusti on ennaltaehkäisevä toimi turvaamaan ja lisäämään perheiden hyvinvointia. Tulemme hakemaan STEA:lta rahoitusta hankkeelle, jonka tarkoituksena olisi tukea lapsia ja nuoria perheissä, joissa vanhempi sairastaa IBD:tä tai muuta suolistosairautta.

Kyselyyn vastaamalla autat lisäämään tietoa perheiden tuen tarpeista.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia. Vastausaikaa on 21.6.2020 saakka.

Pääset kyselyyn tästä>>