Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Kysely IBD-lapsen vanhemmille

Terveystieteiden maisteriopiskelija Oulun yliopistosta Katja Suhonen tekee Pro Gradu -tutkielmaa siitä, millaisista asioista IBD-lapsen vanhempien pitää selviytyä ja minkälaisia selviytymiskeinoja vanhemmat käyttävät. Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää potilasohjauksessa sekä vanhempien tuen tarpeen kartoittamisessa. Vanhempien selviytymistä lapsen IBD:stä on tutkittu vähän, joten vastauksenne tuottaa arvokasta tietoa myös niille vanhemmille, joiden lapsilla todetaan IBD tulevaisuudessa.

Tutkimusta varten Suhonen on laatinut kyselyn yhteistyössä Crohn ja Colitis ry:n kanssa. Kyselyyn pyydetään vastaamaan vanhempia, joiden kanssa samassa taloudessa asuu IBD:tä sairastava alle 17-vuotias lapsi. Kyselyyn voi vastata vapaasti omin sanoin. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti eikä vastaajien henkilöllisyys paljastu missään vaiheessa tutkimusta. Voitte myös halutessanne perua vastaustenne käytön tutkimuksessa milloin tahansa ilmoittamalla siitä tutkijalle.

Kerätty aineisto on ainoastaan tutkijan käytössä ja Pro Gradu -tutkielman valmistuttua vastaukset hävitetään asianmukaisesti.

Kiitos vastauksistanne!

Vastaa kyselyyn 2.11. mennessä täällä >>

Lisätiedot:
Katja Suhonen, TtM-opiskelija
Oulun yliopisto
Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, hoitotieteen koulutusohjelma
Katja.Suhonen@student.oulu.fi