Keskustelutilaisuus Pikkuparlamentissa – yhteenveto

Julkaisimme tiistaina 13.2. suuren kustannuskyselyn tulokset, ja niihin perustuen järjestimme keskustelutilaisuuden Eduskunnan Pikkuparlamentissa. Tilaisuudesta oli katsottavissa tallenne 28.2.2024 saakka.

Järjestöjen merkitys yhteiskunnallisina keskustelunherättäjinä konkretisoitui keskustelutilaisuudessa. Neljän järjestön yhteistilaisuudessa puheenvuoronsa pitkäaikaissairaiden heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta antoivat sosiaaliturvaministeri, kansanedustajat sekä järjestöjen edustajat.

Keskustelujen keskiössä olivat yhteiskunnan rooli pitkäaikaissairaiden turvaverkkona sekä näkymät siitä, millaisia yhteiskunnalle koituvia kustannuksia yksilöiden taloudellisista syistä johtuvat lääkkeiden tauotukset ja lopetukset lisäävät.

– Nykytilanne saattaa aiheuttaa sen, että tarpeellisen lääkkeen hankkimista siirretään. Tämä voi näkyä sairauspoissaoloina sekä terveydenhuollon kasvavana tarpeena, kommentoi Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman.

Samalla puheenvuoroissa korostettiin Suomen heikkoa taloudellista tilannetta. Muutoksia tarvitaan nyt kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa. Tästä huolimatta puheenvuoroissa nostettiin, että vaikeinakin aikoina yhteiskunnan rooli on olla pitkäaikaissairaiden tukena.

– Ei pitäisi joutua valitsemaan ruuan ja lääkkeen väliltä. Taloudellinen niukkuus kuluttaa voimavaroja. Tilanne on monelle kohtuuton. Ei auta leikkaus ja rankaisu, vaan yhteiskunnan tuki, SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen sanoi.

Yhtä mieltä tilaisuudessa oltiin järjestöjenkin peräänkuuluttamasta lääkeomavastuu jaksottamisesta, jolla pystyttäisiin helpottamaan etenkin alkuvuoteen painottuvaa pitkäaikaissairaiden taloudellista painetta. Tilaisuudessa tuotiin monessa puheenvuorossa esiin tyytyväisyys siihen, että lääkekaton jaksotus on osana nykyistä hallitusohjelmaa.

– Hallitusohjelmaan on kirjattu vuosiomavastuiden jakaminen osiin juuri siitä syystä, etteivät kustannukset tulisi aina alkuvuoteen. Tätä työtä tehdään parhaillaan, aihe on tänäänkin ollut esillä eduskunnassa. Etsitään keinoja, joilla omavastuun jakaminen osiin pystytään toteuttamaan julkisen talouden näkökulmasta kustannusneutraalilla uudistuksella, kommentoi sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (Kok.).

Kyselytutkimuksen ja keskustelutilaisuuden kautta saimme välitettyä tärkeää mutta huolestuttavaa tietoa pitkäaikaissairaiden taloudellisesta tilanteesta yhteiskunnallisille päättäjille. Mutta viestimme on tullut kuulluksi myös laajemmin. Järjestöinä iloitsemme siitä, että kyselytutkimuksen tulokset ovat saaneet näkyvyyttä suuresti myös valtakunnan mediassa. Päättäjät myös kiittelivät järjestöjä vaikuttamistyöstä ja pitkäaikaissairaiden äänen esiintuomisessa.

IBD ja muut suolistosairaudet haluaa osaltaan kiittää kaikkia tilaisuudessa puheenvuoronsa antaneille sekä tilaisuutta läsnä tai etänä seuranneille.