Narsisseja.

Kuluttajaparlamentin järjestöt järjestivät SOTE-seminaarin 31.5.2017

Sote-uudistus ja sen vaikutukset kansalaisten palvelujen saantiin huolettavat monia kansalaisjärjestöjä. Kuluttajaparlamentin 31.5.2017 järjestämässä SOTE-seminaarissa foorumiin kuuluvat järjestöt esittivät sote-uudistuksen valmistelijoille huolenaiheensa ja haastoivat heidät vastaamaan järjestöjä askarruttaviin kysymyksiin.

Yksi järjestöjä askarruttavista asioista on lakiesitysten puutteellinen kuluttajasuoja, joka ei sellaisenaan riitä kattamaan sote-uudistuksen myötä muuttuvaa palvelujärjestelmää. Järjestöt vaativatkin, että lakiesityksiin tulisi säätää asiakaslähtöinen kuluttajaoikeudellinen suoja, joka sisältää niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin sote-palvelut sekä valinnanvapauden valita näiden palvelutarjoajien väliltä.

Mahdollisena sote-uudistuksen uhkakuvana järjestöt pitävät myös mahdollista asiakasmaksujen kasvua. Kuluttajaparlamenttiin kuuluvien järjestöjen jäsenet ovat usein pienituloisia pitkäaikaissairaita, ikääntyneitä tai vammaisia, joiden elämään kustannusten korotukset erityisesti vaikuttavat.

Järjestöt nostavat esiin myös palveluohjauksen, jota he pitävät erityisen tärkeänä niiden ihmisten kannalta, jotka tarvitsevat eri palveluita ja useamman tahon tukea sekä neuvontaa. Tulevan palvelujärjestelmän tulisi tarjota valinnanvapaata ja helposti saatavilla olevaa neuvontaa ja ohjausta.

Sote-uudistuksen projektijohtaja Tuomas Pöysti vastaanotti nämä kysymykset ja huolenaiheet. Näihin odotetaan kirjallisia vastineita.

>> Lehdistötiedote

Sote-valmistelijoille annetut kysymykset (PDF)