Korvausoikeuksien myöntämisen edellytyksiin selkeytyksiä ja määräajan poistoja, sekä kaksi uutta korvausoikeutta 1.11.2023 alkaen

Kela tiedotti 12.10. useista IBD:n hoidossa käytettävien lääkkeiden korvausoikeuksissa tapahtuvista muutoksista 1.11.2023 alkaen. Korvausoikeuksien myöntämisen edellytyksiä selkeytetään aiempien lääkehoitojen osalta, ja korvausoikeudet voidaan myöntää 1.11.2023 alkaen ilman määräaikaa aiemman viiden vuoden sijaan.

Useista tulehduksellisten reuma- ja suolistosairauksien hoitoon käytettävistä biologisista ja JAK-estäjäryhmän lääkkeistä saa erityiskorvauksen (65 %) korvausoikeuksilla

 • 253. Vedolitsumabi
 • 255. Filgotinibi
 • 256. Risankitsumabi ja ustekinumabi (suolistosairaudet)
 • 281. Abatasepti, adalimumabi, etanersepti, golimumabi, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, risankitsumabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja tosilitsumabi
 • 291. Tofasitinibi
 • 293. Barisitinibi
 • 298. Upadasitinibi

ja peruskorvauksen (40 %) korvausoikeuksilla

 • 313. Abatasepti, adalimumabi, etanersepti, golimumabi, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, risankitsumabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tosilitsumabi ja ustekinumabi (reumasairaudet)
 • 326. Adalimumabi, golimumabi, infliksimabi, risankitsumabi ja ustekinumabi (suolistosairaudet)
 • 3005. Tofasitinibi
 • 3006. Barisitinibi
 • 3029. Upadasitinibi
 • 3042. Vedolitsumabi
 • 3048. Filgotinibi.

Katso tarkemmat lääkeainekohtaiset tiedot Kelan tiedotteesta.

Kaksi uutta korvausoikeutta

Marraskuusta alkaen lääkeaine filgotinibista eli Jyseleca-lääkevalmisteesta saa korvausoikeusnumerolla 255 erityiskorvauksen eli 65 % haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon aikuisilla, kun vaste tavanomaiselle hoidolle tai biologiselle lääkehoidolle on riittämätön, vaste on menetetty tai hoito ei ole ollut siedetty. Kela myöntää oma-aloitteisesti erityiskorvausoikeuden 255 niille asiakkaille, joilla on peruskorvausoikeus 3048 haavaiseen paksusuolitulehdukseen. Lue lisää Kelan tiedotteesta.

Lääkeaine upadasitinibin eli Rinvoq-lääkevalmisteen erityiskorvausoikeus voidaan myöntää 1.11.2023 alkaen myös Crohnin tautia sairastaville aikuisille, kun vaste tavanomaiselle hoidolle tai biologiselle lääkehoidolle on ollut riittämätön, vaste on menetetty tai hoito ei ole ollut siedetty. Rinvoq on ollut jo aiemmin korvattava keskivaikean tai vaikean aktiivisen haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon aikuisille samoin perustein. Lue lisää Kelan tiedotteesta.