Vaikuttaako Krohninin tauti aivon välittäjäaineisiin