Kelan myöntämät lääkekorvausoikeudet

Lääketieteelliset edellytykset lääkekorvausoikeuksien myöntämiselle on esitetty Kelan lääkekorvausoikeuksia koskevissa päätöksissä http://www.kela.fi/laakkeet-ja-laakekorvaukset_laakarinlausunnot.
Myös mahdolliset määräajat on esitetty kyseisten päätösten päätöskohdissa. Jos korvausoikeus on myönnetty määräajalle, määräaika on perusteltu asiakkaan Kelalta saamassa korvausoikeuspäätöksessä.

Lähtökohta on, että asiakkaita kohdellaan päätösten osalta yhdenvertaisesti siten, että esimerkiksi erityiskorvausoikeus 208  haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti voidaan edellytysten täyttyessä myöntää ilman määräaikaa http://www.kela.fi/laake208. Tosin joissakin tapauksissa hoitava lääkäri  saattaa merkitä B-lääkärinlausuntoon, että korvausoikeutta haetaan tietylle määräajalle ja niissä tapauksissa korvausoikeus myönnetään Kelasta määräaikaisena.

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) voi rajoittaa lääkkeen peruskorvattavuuden tai erityiskorvattavuuden koskemaan tiettyä sairauden muotoa tai vaikeusastetta. Suurimmassa osassa rajoitetusti peruskorvattavia tai rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä korvausoikeus voidaan myöntää kerralla korkeintaan tietylle määräajalle. Esimerkiksi suolistosairauksiin käytettäviin lääkeaineisiin adalimumabi, golimumabi ja infliksimabi rajoitettu peruskorvausoikeus voidaan edellytysten täyttyessä myöntää kerralla enintään kahdeksi vuodeksi http://www.kela.fi/laake326.